Provincie en gemeente kopen twee gifwoningen in Doorn

DOORN Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht kopen twee gifwoningen rond de Doornse stomerij Van Boordt aan de Acacialaan. Het betreft twee woningen die zich bevinden op de verontreinigde bodem.

De huidige bewoners van deze woningen verblijven sinds september in vervangende woonruimte, omdat de gemeten PER-waarden in de woningen boven toegestane norm waren.

Deze onverplichte aankoop doet de gemeente samen met de provincie Utrecht. De onverplichte aankoop houdt in dat de gemeente, dan wel de provincie hier juridisch niet toe gehouden is. De gemeente wordt eigenaar van de woningen, de provincie financiert de aankoop. De bewoners van de woningen hadden vorig jaar aangegeven niet meer naar hun woningen terug te willen en de provincie en de gemeente verzocht om een oplossing in de vorm van aankoop van hun woningen.

Gedeputeerde Staten heeft op vorige week dinsdag ingestemd met de aankoop van de woningen. De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug besluit binnenkort over dit voorstel.

De gemeente vindt het positief dat samen met de bewoners en de provincie Utrecht in goed overleg deze oplossing is bereikt. De gemeente dringt er bij de provincie Utrecht op aan dat de sanering zo snel mogelijk ter hand wordt genomen.