• Provincie Utrecht

Provinciale subsidie voor restauratie rijksmonumenten

DOORN Gedeputeerde Mariëtte Pennarts reikte dinsdag 28 juni de subsidies van het fonds Erfgoedparels uit. Voor de restauratie van zeventien rijksmonumenten is ruim 3 miljoen euro toegekend. De ceremonie vond plaats in de Utrechtse Domkerk, één van de restauratieprojecten en deze week tevens de locatie van de reizende fototentoonstelling die hoort bij de nieuwe Cultuur- en Erfgoednota 2016 - 2019. Ook het Doornse Hydepark, Broekbergen en Sterkenburg in Driebergen, de Broekhuizerlaan in Leersum en de Andriestoren in Amerongen kunnen geld tegemoet zien.

Er zijn in totaal zeventien rijksmonumenten geselecteerd: tien historische buitenplaatsen en zeven andere monumenten. De tien historische buitenplaatsen zijn Molenbosch (Zeist), De Paltz (Soest), Sterreschans (Stichtse Vecht/Nieuwersluis), Broekbergen (Utrechtse Heuvelrug/Driebergen), Hydepark (Utrechtse Heuvelrug/Doorn), Sterkenburg (Utrechtse Heuvelrug/Driebergen), Huize Linschoten (Montfoort), Den Treek (Leusden), Wickenburgh (Houten) en de Broekhuizerlaan (Utrechtse Heuvelrug/Leersum).

ANDERE MONUMENTEN De zeven andere monumenten zijn Fort de Gagel (Utrecht), het orgel van de Oude Kerk (Soest), de Johannes de Doperkerk (Montfoort), Andriestoren (Utrechtse Heuvelrug/Amerongen), Cuneratoren (Rhenen), Cunerakerk (Rhenen) en de Domkerk (Utrecht). Alle projecten die subsidie ontvangen hebben staan op de webkaart.

ERFGOEDPARELS De uitgereikte Erfgoedparels komen uit de oude cultuurnota. Ook in de nieuwe Cultuur- en Erfgoednota 'Alles is NU' 2016-2019 blijven de historische buitenplaatsen een prioriteit. Jaarlijks is 3 miljoen euro voor de restauratie van rijksmonumenten beschikbaar, inclusief 1,5 miljoen euro rijksgeld. Dit is 1 miljoen euro provinciaal geld per jaar meer dan in de afgelopen cultuurnotaperiode het geval was. Het beleidsaccent op de buitenplaatsen laat onverlet dat het fonds, net als de afgelopen twee jaar, ook openstaat voor urgente gevallen uit andere categorieën.

CRITERIA De belangrijkste criteria waar een rijksmonument aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het fonds Erfgoedparels zijn: publieke toegankelijkheid, economische perspectief en co-financiering van de eigenaar.

In de Domkerk hangt tot en met 1 juli ook de speciale fototentoonstelling die hoort bij de nieuwe Cultuur- en Erfgoednota 'Alles is NU 2016-2019. Aan de vormgeving ervan hebben fotografen uit 26 gemeenten een bijdrage geleverd. Zij geven hun kijk op cultuur en erfgoed. De expositie gaat reizen langs diverse gemeenten in de provincie.