• Jeroen van der Meyde

Protest van trouwambtenaren: 'Gemeentebode is onmisbaar'

HEUVELRUG De Heuvelrugse trouwambtenaren zijn boos op het college van B en W. Om te bezuinigen worden er vanaf 1 januari geen gemeentebodes meer beschikbaar gesteld. Maar volgens de Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BABS) heeft dat teveel praktische bezwaren en levert het nauwelijks geld op.

Michiel Schaaij

BEZWAREN De trouwambtenaren hebben hun hoop nu gevestigd op de Heuvelrugpolitiek. In een brief aan de fractievoorzitters zetten ze hun bezwaren uiteen en roepen ze de gemeenteraad op om alsnog af te zien van de - in hun ogen - onzalige bezuinigingsmaatregel van het college. De afwezigheid van de gemeentebode heeft vooral voor trouwceremonies buiten het Doornse cultuurhuis gevolgen.

HUWELIJKSAKTE Het afgelopen jaar kozen zo'n 210 bruidsparen voor een alternatieve trouwlocatie in een van de dorpen van Utrechtse Heuvelrug. Vanaf 2019 moeten de trouwambtenaren in al die gevallen extra heen en weer rijden. Eén keer om de huwelijksakte op te halen en nog een keer om de getekende akte weer terug te brengen. Tot dusver nam de gemeentebode de akte mee.

RISICO In hun brandbrief wijzen de BABSen op een veiligheidsrisico. Voor huwelijken die op zaterdag worden gesloten, ligt de akte noodgedwongen het hele weekend bij de trouwambtenaar thuis. Het buitenspel zetten van de bode heeft ook gevolgen voor het vervoer van de toga. Vanaf januari moet de trouwambtenaar die zelf ophalen, waardoor de ceremoniële kledij veel langer buiten het gemeentehuis is.

CALAMITEITEN De tijdelijke trouwambtenaren voorzien dat de gemeente daarom extra toga's moet aanschaffen. Op die manier wordt de bezuiniging voor een deel teniet gedaan en snijdt de gemeente zichzelf in de vingers, aldus de protestbrief aan de raadsleden. Daarin schrijven de BABSen ook, dat de gemeentebodes bij onverhoopte calamiteiten eigenlijk niet gemist kunnen worden.

SAMENSPEL Als het plan toch doorgaat, vrezen de trouwambtenaren dat ze zich niet meer kunnen concentreren op hun juridische, inhoudelijke en representatieve rol. Mede door het samenspel tussen BABSen en bodes hebben de huwelijksceremonies stijl en cachet. Als alle praktische regelzaken op het bordje van de trouwambtenaren komen, kan dat ten koste gaan van de sfeer en stijl van de huwelijksceremonie, zeggen ze.