• Marc Satijn
  • stationdriebergenzeist.nl
  • stationdriebergenzeist.nl
  • stationdriebergenzeist.nl

Prorail zegt alvast 'sorry' voor bouwput Driebergen-Zeist

DRIEBERGEN Prorail heeft meerdere malen 'sorry' gezegd voor de nieuwbouw van station Driebergen-Zeist. Dit deed het bedrijf op een informatiebijeenkomst voor betrokkenen en omwonenden over de planning van het stationsgebied, samen met Arcadis, BAM, NS en AandeStegge. De belangrijkste boodschap: het belooft een groots project te worden, gepaard met overlast, omleidingen en aanpassingen die tot een minimum worden beperkt.

Marc Satijn

Ondanks dat er al bomen -waarvan een beperkt deel wordt teruggeplaatst- en bedrijfspanden ten gronde zij gegaan, staat 'het grote werk' op het punt van beginnen. De zaal van Congrescentrum Antropia zat dan ook vol met belangstellenden en buurtbewoners.

PERRONKAP Tijdens de avond licht Jeroen Ulderink namens Arcadis -het verantwoordelijke bedrijf voor het uiterlijk van het nieuwe  stationsgebied- toe dat het een waar 'stationslandgoed' moet worden met veel hoogteverschillen. Ook een belangrijke toezegging wordt volgens hem gerealiseerd: het behoud van de monumentale perronkap. ,,Het is niet vanzelfsprekend dat het lukt, maar wel onze ambitie. De kap is te klein, dus hij wordt verbreed met een extra deel."

PLANNEN Ook laat Ulderink zien dat alles een verdieping lager zal worden aangelegd. ,,Het spoort -dat van twee naar vier wordt verbreed- blijft op het huidige niveau, de rest gaat allemaal naar beneden, inclusief de Hoofdstraat", vertelt de Arcadis-woordvoerder, die aangeeft dat de huidige plannen 'vrij definitief' zijn, maar dat alles nu gedetailleerd wordt uitgewerkt en er dus nog wijzigingen kunnen komen. ,,Het gaat om kleine aanpassingen… een roze station zal er echt niet komen."

SORRY Albert Hazeleger, die naar eigen zeggen de 'Bob de Bouwer' is van Prorail, begon zijn informatieve stuk met meerdere malen sorry. ,,De startdatum 1 maart halen wij al niet: dit wordt waarschijnlijk een paar weken later", stelt Hazeleger, die wel aangeeft graag een 'goede buur' te willen zijn, aangezien er nog 3,5 jaar samen met de bewoners moet worden opgetrokken. Wel voorspelt hij veel overlast voor de komende periode. Zo zullen er volgens hem damwanden de grond in worden getrild, worden er honderden palen geboord en zal het logistiek een uitdaging worden. ,,Wij gaan daarom soms ook door in de weekenden en in de nacht."

BOUWPUT Jorien Batterink van het uitvoerende bouwbedrijf BAM belooft alle hinder tijdig naar de betrokkenen te zullen communiceren. De komende periode zal volgens haar vooral in het teken staan van de aanleg van het nieuwe busstation en een tijdelijk treinstation en fietsenstalling. Daarna wordt het volgens haar een 'bouwput'. ,,Wij bouwen voor ons doen op een 'postzegel': drie voetbalvelden groot." De aanleg van de spoortunnel zal volgens de BAM in twee delen worden gedaan, om afsluiting te beperken. 

GARAGE In april zal er ook door aannemer AandeStegge worden gestart met de bouw van de nieuwe P+R-garage. Met 3,5 kilometer aan funderingspalen en 25 kilometer aan Noord-Europees grenenhout belooft ook dit een megaklus te worden, die in oktober al moet zijn afgerond.

Meer informatie over de aanleg en de planning van station Driebergen-Zeist is te vinden op www.stationdriebergenzeist.nl of via de speciaal ontworpen smartphone-App.