• Desiree Beaujean gepromoveerd

    onbekend

Preventie Lyme als speerpunt

MAARN ,,Zolang er geen effectieve maatregelen zijn om tekenpopulaties in de natuur onder controle te krijgen en er geen vaccin beschikbaar is, moeten we vertrouwen op gezondheidsvoorlichting om tekenbeten en Lyme te voorkomen", aldus Desirée Beaujean. Zij is net gepromoveerd op het onderwerp. ,,Maar hoe trots ik ook ben op mijn proefschrift 'Attention for Lyme prevention' in de boekenkast van de Universiteit van Maastricht, het is niet voldoende. Als ik één ding heb geleerd, is het dat je de boodschap op verschillende manieren moet brengen. Vandaar ook een video over teken, Lyme en voorlichting. Zoek op Youtube: attentie, Lymepreventie.

Monique José Timmermans

Er is veel gebeurd in de afgelopen vijf jaar waarin teken een hoofdrol speelden. ,,Het begon met een burgerinitiatief van de Lymevereniging. Zij vonden dat de voorlichting moest verbeteren. Die vraag kwam via het ministerie bij het RIVM waar ik werk bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding. Er was geld en tijd beschikbaar om het goed aan te pakken. Wat weten volwassenen en kinderen al, hoe bereiken we ze en als we middelen inzetten, welk effect heeft dat?" Gezondheidswetenschapper Beaujean is in 1999 afgestudeerd op gezondheidsvoorlichting. ,,Het onderwerp was mij op het lijf geschreven. Mijn opleiding schuurt erg tegen communicatie aan en het is een enorme uitdaging om wetenschappelijke inhoud zó aantrekkelijk te brengen dat mensen het ook aangenaam vinden om het tot zich te nemen."

CONTROLEREN Want wetenschappelijk gezien is er geen twijfel over de beste preventie tegen tekenbeten: beschermende kleding. ,,Lange mouwen, broekspijpen in sokken, dichte schoenen, weinig mensen gaan bij mooi weer zo gekleed naar buiten. En kinderen nog minder. Het komt dus aan op controleren op en zo nodig verwijderen van teken. De vraag is: Hoe breng je die boodschap bij mensen?"

MEDIA Daarom ontwikkelde Beaujean in de afgelopen jaren onder andere een folder, de gratis app Tekenbeet, een voorlichtingsfilm en de online serious video game 'Teek Control' voor kinderen. Daarnaast trokken de items aandacht in kranten, bladen, radio en televisieprogramma's als Koffietijd en het Jeugdjournaal. ,,Het mooie is dat we concludeerden dat alles werkt. Maar gedurende een beperkte tijd. Het is dus zaak om steeds met iets nieuws te komen dat de aandacht trekt. Nu mijn promoveren aan het begin van het tekenseizoen."

Het mooie van de app en het online spel is dat goed meetbaar is dat het wordt gebruikt. ,,Na een item in de media, zien we steeds het aantal downloads stijgen. Het voordeel van de app Tekenbeet voor de gebruiker is dat deze direct geraadpleegd kan worden waar en wanneer nodig."

RISICO De Utrechtse Heuvelrug is een risicogebied. ,,Er komen echt veel meer teken voor dan in de rest van Nederland. Niet alleen in het bos of op de hei, ook in de tuin. Dat is geen reden om binnen te blijven. Er zijn 1,5 miljoen tekenbeten per jaar, en 20 procent van de teken is besmet met de Lymebacterie. Het gaat meestal goed. Maak van de tekencontrole een routine net als tandenpoetsen, blijf het volhouden", adviseert Dr. Desirée Beaujean.