• Pixabay

Provincie: 'Gemeenten redden het niet zonder extra middelen vanuit het Rijk'

HEUVELRUG De provincie Utrecht wil in gesprek met Minister van Binnenlandse zaken en Minister van Financiën om over de financiële gezondheid van de 26 gemeenten in de provincie te spreken. Dat schrijft het college aan Minister Hoekstra van Financiën en Minister Knops van Binnenlandse Zaken. Volgens het college redden de gemeenten het niet zonder structurele extra middelen vanuit het Rijk.

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Strijk blijkt uit de beoordeling van de begrotingen, dat veel gemeenten financieel onder druk staan. De provincie beoordeelt elk jaar de begroting van alle gemeenten binnen de provincie. Daaruit is naar voren gekomen dat deze met grote moeite sluitend zijn gemaakt. Gedeputeerde Robert Strijk: ,,Ondanks dat geen enkele gemeente in de provincie onder preventief toezicht hoeft te worden gesteld, geeft de beoordeling van de begrotingen een duidelijke verslechtering van de financiële situatie bij veel Utrechtse gemeenten te zien".

SOCIAAL DOMEIN Volgens het provinciebestuur zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo vallen de inkomsten uit het gemeentefonds tegen. Daarnaast vallen in veel gemeenten de lasten binnen het sociaal domein hoger uit dan eerder (meerjarig) is begroot.

OZB Bij de jaarlijkse beoordeling door de provincie, blijkt onder meer dat gemeenten uitgaven uitstellen en investeringen doorschuiven. Ook zijn meerdere gemeenten genoodzaakt om de OZB met meer dan de inflatie te verhogen en bezuinigingen door te voeren.

Met deze brief, sluit de provincie zich aan bij een vergelijkbare oproep vanuit andere provincies.