• John de Vries

Projectontwikkelaar Sterkenburgerlaan Doorn houdt vol

DOORN Een projectontwikkelaar uit Zeist doet opnieuw een poging om zijn bouwplan voor de Sterkenburgerlaan in Doorn door de Heuvelrugpolitiek te loodsen. Hij wil als extraatje het bestaande huis op nummer 65 splitsen en als twee middeldure huurwoningen op de markt brengen. Of die toegeving genoeg is om het plan voor zes dure huizen over de streep te trekken, moet nog blijken. 

Michiel Schaaij

TEGENSTEM De sleutel lijkt opnieuw in handen te liggen van de eenmansfractie van de ChristenUnie. Raadslid Dick Karssen (foto) stemde afgelopen najaar te elfder ure tegen de nieuwbouw in buurtschap Nieuw-Sterkenburg. Daardoor werd het plan voor zes nieuwe woningen met de kleinst mogelijke raadsmeerderheid verworpen. 

VRACHTVERKEER Voorstanders van de huizenbouw zien in de het bijgestelde plan een nieuwe kans om van een grote, leegstaande bedrijfsloods op het perceel af te komen. De projectontwikkelaar wil het ontsierende gebouw voor 6,5 ton overnemen van de huidige eigenaar. Daarmee zou het risico op de komst van een nieuwe gebruiker met bijbehorend industrieel vrachtverkeer over de smalle Sterkenburgerlaan worden weggenomen.

OVERTUIGEN Ook de provincie zou de bedrijfshal in het overgangsgebied tussen de Heuvelrug en het Kromme Rijngebied graag zien verdwijnen. Het grootste bezwaar tegen woningbouw op het perceel 63-65 blijft echter de verkoopprijs van de toekomstige huizen. Woningen in het duurdere segment zijn er al genoeg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zo vinden de tegenstanders. 

AFKOPEN Volgens de gemeentelijke woonvisie zou 70 procent van de zes nieuwe huizen in de categorie middelduur moeten vallen. De initiatiefnemer heeft toegezegd een ton in de gemeentekas te storten, om die verplichting af te kopen. De vraag is nu, of de toevoeging van de middeldure huurwoningen één of meerdere tegenstanders in de gemeenteraad kan overtuigen. Het aangepaste plan staat voor 19 maart op de agenda van de raadscommissie.