• Lex van Lieshout ANP

Ozb-stijging van 17,5 procent in 2020

HEUVELRUG Met een ozb-verhoging van 17,5 procent en een flink aantal bezuinigingen stevent de gemeente vanaf volgend jaar af op een klein begrotingsoverschot. Ondanks aanzienlijke tekorten in het sociale domein, houdt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) geld over voor de noodzakelijke schuldreductie. Bovendien blijven de bibliotheken in alle dorpen open, zo belooft hij.

Michiel Schaaij

Het pakket maatregelen dat daarvoor nodig is, bestaat voor een derde uit lastenverhoging en twee derde uit kostenreductie. De onroerendezaakbelasting stijgt daardoor van volgend jaar met 17,5 procent. Dat is inclusief een inflatiecorrectie van ongeveer 2,5 procent. Alle coalitiepartners hebben daarmee ingestemd. Volgens VVD-wethouder Rob Jorg is de nieuwe meerjarenbegroting ,,een goede mix tussen bezuinigingen en lastenverzwaring."

BIBLIOTHEKEN Het ombuigingspakket dat eerder werd aangekondigd, bevatte onder meer de sluiting van de bibliotheekfilialen in Amerongen en Maarn. Die bezuiniging was gemakkelijk in te boeken, omdat de huurcontracten voor de betreffende locaties de komende jaren aflopen. Maar het verzet van inwoners tegen de twee biebsluitingen was zo groot, dat het college op zijn schreden is teruggekeerd.

PROTESTEN Volgens Boonzaaijer hebben burgemeester en wethouders zich door protesten van inwoners laten overtuigen, dat Amerongen en Maarn net als de andere Heuvelrug dorpen niet zonder hun bibliotheek kunnen. Zijn collegawethouder Hans Waaldijk (Open) bekijkt nu samen met de bibliotheek op welke manier de ingeboekte bezuiniging binnengehaald kan worden, zonder filialen te sluiten.

BOODSCHAP Kleinere huisvesting voor één of meerdere de bibliotheekfilialen behoort echter wel tot de mogelijkheden. ,,Maar de belangrijkste boodschap is, dat de bibliotheekvoorziening in de dorpen in stand blijft", zegt burgemeester Frits Naafs. ,,Hoe we dat gaan uitwerken, dat bekijken we nog." De hele gemeentebegroting is woensdagmiddag vrijgegeven en staat op heuvelrug.begroting-2020.nl