• Het gemeentekantoor in Doorn.

    Henny Jansen

Nog veel onduidelijk over verhuur gemeentekantoor

HEUVELRUG Er zijn nog veel onduidelijkheden over de gevolgen van de gedeeltelijke verhuur van het gemeentekantoor. Tijdens een beeldvormende commissievergadering vuurden raadsleden maandagavond een spervuur aan vragen af op wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP). Die moest in een aantal gevallen het antwoord schuldig blijven. 

Michiel Schaaij

Zo blijft voorlopig nog in nevelen gehuld, of het voormalige bankgebouw in het Doornse cultuurhuis in gebruik genomen kan worden als huisvesting voor ambtenaren. Als de Heuvelrugpolitiek akkoord gaat, moeten honderden ambtenaren volgend jaar hun werkplek in het gemeentekantoor uitruimen, ten gunste van werknemers van zorgorganisatie Quarijn. 

ARBOWET Een deel van de ambtenaren zou misschien terecht kunnen in de voormalige vestiging van ABN-AMRO, onder één dak met de andere gebruikers van Cultuurhuis Pléiade. De bank zelf is inmiddels al een tijdje vertrokken en het huurcontract met de gemeente loopt later dit jaar af. Volgens inspreker Rutger Swart voldoet het grootste deel van het bankgebouw echter niet aan de eisen van de arbowet. 

STUDIEHUYS Swart is directeur van Het Studiehuys en heeft belangstelling om het oude bankfiliaal te huren. Hij zei daarover al driekwart jaar in gesprek te zijn met de gemeente. Hij voelt zich gekrenkt nu de wethouder plotseling overweegt, om de ruimte toch zelf in gebruik te gaan nemen. Boonzaaijer zei maandagavond dat hij nog geen uitsluitsel kan geven. 

PARKEERPERIKELEN Evenmin kon de wethouder zekerheid verschaffen over een oplossing voor de parkeerperikelen in de garage van het cultuurhuis. De ondergrondse autostalling trok vorige maand landelijke aandacht, omdat inwoners die als permanente, gratis parkeerplaats voor hun voertuigen gebruiken. Dat zorgt er mede voor dat de parkeergarage langs de Dorpsstraat snel vol loopt.

BLAUWE ZONE De parkeerdruk in de garage stijgt nog verder, omdat volgend jaar 35 van de 140 parkeerplekken vrij moeten worden gemaakt voor medewerkers van Quarijn. Om de ongewenste langparkeerders te weren, start de gemeente binnenkort een proef met een blauwe zone van 10 uur. Als dat onvoldoende soelaas biedt, zit er voor Boonzaaijer niets anders op dan de 35 parkeerplekken voor Quarijn aan de openbaarheid te onttrekken.