• Koen van Weel

Meevaller helpt leerlingen niet

HEUVELRUG Er komt dit jaar meer geld uit Den Haag om onderwijsachterstand bij kinderen weg te werken. Onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) krijgt er bijna 42 duizend euro bij.

Michiel Schaaij 

Maar het college steekt die meevaller in het terugbrengen van het exploitatietekort van de gemeente. Volgens een memo van Broekhuis aan de Heuvelrugpolitiek was dat de afspraak.

VERREKENEN De wethouder beroept zich daarbij op een amendement dat de gemeenteraad in juli aannam. Overigens wordt het extraatje uit Den Haag formeel wél voor het achterstandsbeleid gebruikt. Maar omdat Broekhuis het bedrag gaat verrekenen met de eigen middelen die de gemeente daarvoor inzet, merken de kinderen uit de doelgroep niets van het extra geld. 

BUITEN DE BOOT Eerder werd al bekend, dat Utrechtse Heuvelrug de komende jaren zuiniger met de achterstandssubsidies zal omspringen. Als gevolg daarvan vallen kinderen van wie de ouders niet meewerken aan de voorschoolse educatie buiten de boot. Die bezuiniging is volgens Broekhuis nodig omdat het Rijk bij de verdeling het beschikbare geld vooral ten goede laat komen aan achterstandsgebieden. Utrechtse Heuvelrug hoort daar niet bij.