• Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Heuvelrug krijgt financiële bijdrage van waterschap

HEUVELRUG Wethouder Gerrit Boonzaaijer en hoogheemraad Els Otterman hebben de overeenkomst 'Impuls Klimaatadaptatie in de Stad 2020' getekend. Het gaat hierbij om een financiële bijdrage van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden aan twee projecten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Dit zijn projecten omtrent vasthouden van regenwater in het bosgebied ten noorden van Amerongen en ecologisch herstel van de Schippersdreef in Driebergen-Rijsenburg.

BAGGEREN De gemeente wil de komende periode deze watergang laten baggeren. De wethouder is verheugd: ,,Met deze bijdrage kunnen we wateroverlast beperken en de waternatuur verbeteren. Doelen die zowel voor het hoogheemraadschap als voor ons heel belangrijk zijn."