• (Foto ter illustratie).

    Henk Hutten

Een beetje hoop voor vaste bewoners recreatieterreinen

HEUVELRUG Er gloort een klein beetje hoop voor permanente bewoners van recreatieterreinen in de gemeente. Tweede Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Jessica van Eijs (D66) zeiden eerder deze maand, dat ze gemeenten de mogelijkheid willen geven om permanente bewoning van vakantiehuisjes toe te staan. Dat zou wethouder Rob Jorg (VVD) de ruimte geven om een aantal permanente bewoners tegemoet te komen.  

Michiel Schaaij

Vooralsnog stelt Jorg zich echter afwachtend op. Volgens de wethouder is nog helemaal niet duidelijk, hoe de twee Kamerleden die legalisering van permanente bewoning precies willen inkleden. Bovendien komen er verschillende signalen uit Den Haag, zegt hij. In de strijd tegen criminele ondermijning zou het Ministerie van Binnenlandse Zaken er juist op aandringen, om veel scherper tegen permanente bewoners op te treden.  

SOELAAS Wel denkt Jorg dat het initiatief van Koerhuis en Van Eijs in de toekomst soelaas kan bieden voor bewoners van zeven Heuvelrugse recreatieterreinen, die uit het overkoepelende nieuwe bestemmingsplan zijn geknipt. Het gaat daarbij om Veenestein in Overberg, Nieuw Wildenberg en Meeuwennest in Leersum, Stamerhoef in Maarn en de terreinen achter de Bergse Bossen, de Traaij 291 en de Willem van Abcoudelaan 23 in Driebergen.

UITZICHT Op die zeven terreinen is eigenlijk geen sprake meer van een recreatieve functie. De gemeente wil daarom per terrein gaan bekijken, of een andere bestemming wenselijk en mogelijk is. Maar het Heuvelrugcollege ziet vooralsnog geen reden om de betrokken inwoners een reëel uitzicht op legalisering van hun woonsituatie te geven. ,,Het zijn maar twee Kamerleden van twee partijen die het idee geopperd hebben. Dat is nog geen meerderheid en het zal eerst nog geregeld moeten worden", aldus Jorg.

KWETSBAAR De wethouder wijst er verder op, dat de situatie per terrein heel verschillend is. ,,Er zijn terreinen met chalets, maar ook met eenvoudige caravans." Hij betwijfelt of het wenselijk is, om mensen permanent in caravans te laten wonen. Kinderombudsman Margrite Kalverboer trok vorig jaar nog aan de bel over de slechte leefomstandigheden en kwetsbare situatie van sommige kinderen die op die manier moeten opgroeien.