• Paul Nolens/BDU

Dorpshuis mogelijk verspreid over meerdere plekken

MAARN Van het originele plan voor een multifunctionele accommodatie op het terrein van dorpshuis De Twee Marken lijkt weinig meer over. Wethouder Chantal Broekhuis (CDA) wil het hele volgende jaar gebruiken voor ,,een proces van co-creatie" met gebruikers van het huidige dorpshuis, verenigingen en inwoners. De kans is groot dat de voorzieningen uiteindelijk worden verspreid over verschillende plekken.

Michiel Schaaij

VERSPREID Veelzeggend is dat Broekhuis woensdagochtend tijdens een persbijeenkomst niet of nauwelijks meer spreekt over een ,,multifunctionele accommodatie", maar het vooral over ,,Maarnse dorpsvoorzieningen" heeft. Die zouden op de locaties Trompplein, Breeschotenlaan en Planetenbaan gerealiseerd kunnen worden. Een gedetailleerd plan is er volgens de wethouder nog niet.

BEGELEIDER Daarover moet volgend jaar uitgebreid worden gesproken met alle betrokken partijen uit het dorp. Om dat in goede banen te leiden, heeft de gemeente een ervaren procesbegeleider aangesteld. Als die klaar is met zijn werk, zou in 2021 de concrete voorbereidingsfase kunnen beginnen. Voor de daadwerkelijke realisatie van de plannen is dan nog zeker twee jaar nodig, denkt Broekhuis.

Van het eerste plan is weinig meer over

DENKRICHTING Nu de oorspronkelijke denkrichting over een nieuwe multifunctionele accommodatie op de achtergrond is geraakt, heeft wethouder Broekhuis de ideeën van het zogenaamde Burgerinitiatief Multifunctionele Perimeter omarmd. Namens die groep ontkent Jan Wester dat er sprake is van verloren tijd. ,,We hoeven niet helemaal opnieuw te beginnen. We hebben heel veel materiaal verzameld en daar gaan we nu op een andere manier naar kijken", aldus Wester.

ONTMOETING Wat niet verandert, is de wens om een aantal voorzieningen samen te brengen. Ook op meerdere ontmoetingsplekken in het dorp kunnen  onderwijs, kinderopvang, sport, verenigingen en bibliotheek bij elkaar komen. Door voorzieningen slim te clusteren, zou de uitvoering versneld kunnen worden, denkt Wester van de Perimetergroep. 

DE LADDER Wethouder Broekhuis sluit niet uit dat basisschool De Ladder uiteindelijk gewoon gevestigd blijft op de huidige locatie aan de Breeschotenlaan. Eerder maakte het schoolbestuur in een brief aan de Heuvelrugpolitiek korte metten met het toenmalige dorpshuisplan. Ook volgens Wester is behoud van de school aan de Breeschotenlaan één van de scenario's.