• Provincie Utrecht

Politiek zit met verzet tegen 5G in de maag

HEUVELRUG De Heuvelrugpolitiek worstelt met de aanbesteding van de vernieuwde openbare verlichting. Vooral de mogelijke extra functies voor de nieuwe lantaarnpalen doen veel stof opwaaien. Tegenstanders van wifi en het nieuwe 5G mobiele netwerk vrezen de dag, waarop elke lantaarnpaal in de gemeente is voorzien van een zender.

Michiel Schaaij

PETITIE In de raadscommissie waarschuwden vertegenwoordigers van de actiegroep 'Stralen doen we liever zelf' voor de gezondheidseffecten van 5G-zenders. De gewraakte installaties zouden vooral bij stralingsgevoelige inwoners tal van ingrijpende gezondheidsklachten veroorzaken. In korte tijd mobiliseerden de actievoerders 737 medestanders, die hun handtekening zetten onder een petitie.

UITSTEL De tegenstanders van de slimme lantaarnpalen roepen de gemeenteraad op, om het besluit over de aanbesteding van de openbare verlichting uit te stellen. Volgens inspreker Marnix Lamers zien buitenlandse onderzoekers aanwijzingen dat blootstelling aan elektromagnetische straling tot chronische stressreacties leidt, en dus tot aantasting van het immuunsysteem.

SLAAPSTOORNISSEN 5G-zenders zouden een waslijst aan klachten kunnen veroorzaken, waaronder hoofdpijn, slaapstoornissen, vermoeidheid, concentratieproblemen, hyperactiviteit, oorsuizen, dna-schade en kanker. ,,Laat u daarom niet leiden door geld of door propaganda uit de telecomindustrie", zo hield Lamers de partijen voor.

ERG DOM In een open brief aan het college en de gemeenteraad verzetten ook inwoners Wally en Rob Verboog zich tegen de komst van de slimme lantaarnpalen. ,,Die zijn helemaal niet slim, maar juist erg dom", betoogt Verboog. Door de openbare verlichting uit te rusten met wifi en later ook met 5G, zou die bijdragen een doorlopende overdosis ongezonde straling

PIJNPUNT Raadslid Gera Hensbergen (BVH) plaatste een kritische kanttekening bij de argumenten van de actievoerders. Die zeggen veel aanwijzingen te zien, dat de straling van 5G ongezond is. ,,Maar ik ben van de harde cijfers", aldus Hensbergen. Het grootste politieke pijnpunt lijkt nu de onomkeerbaarheid van het gevraagde raadsbesluit.

ACHTERHOEDE Als de gemeenteraad op 8 februari niet duidelijk aangeeft dat 5G en wifi op de nieuwe lantaarnpalen ongewenst is, dan kan daar bij de gunning van de opdracht niet meer op worden teruggekomen. Overigens is het komende raadsdebat in zekere zin een achterhoedegevecht. Wethouder Henk Veldhuizen (CDA) wees erop, dat de uitrol van 5G landelijk wordt geregeld met een plaatsingsplan. ,,We kunnen wel 5G op onze lantaarnpalen verbieden, maar niet dat er in Utrechtse Heuvelrug een 5G netwerk komt", aldus de wethouder.