• Zorg voor ouderen

    CDA

Politiek wil een zorgombudsman

HEUVELRUG De Heuvelrugse gemeenteraad heeft tijdens de kadernotabesprekingen gepleit voor de aanstelling van een ombudsman voor het zogenaamde 'sociale domein'. De ombudsman moet laagdrempelig en onafhankelijk worden, zodat iedereen die zorg of ondersteuning van de gemeente ontvangt, meldingen kan doen over eventuele misstanden.

Marc Satijn

De GL/PVDA, SP, CDA en de D66 uitten tijdens de vergadering hun bezorgdheid over de wijze van klachtafhandeling van deze 'misstanden'. Omdat deze afhandeling vooral in handen ligt van de zorgaanbieders, is er volgens de indieners een gebrek aan inzicht hoe er met de klachten wordt omgegaan.

VERTROUWEN SGP-raadslid Gert-Jan van den Brink betwijfelt of het aanstellen van een ombudsman niet een puntje van vertrouwen is richting de gemeenteraad. ,,Volgens mij zitten er 29 ombudsmannen in de raad..." , aldus de SGP-er, die als enige partij ook tegen de nieuwe functie stemde. GL/PVDA'er Wilma Hielema ziet de raadsleden als ombudsman juist als een knelpunt. ,,Het is belangrijk dat het iemand is die volslagen onafhankelijk is. Wij zijn als gemeenteraad niet onafhankelijk genoeg en hebben te veel petten op."

De raad wil nu dat het College in overleg gaat met de samenwerkende gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht en onderzoek doet naar het aanstellen van een onafhankelijke 'ombudsman sociaal domein', zowel op regionaal vlak als binnen de gemeente. Of er dus daadwerkelijk een ombudsman wordt aangesteld zal afhangen van het onderzoek, waarvan de uitkomsten pas na 1 oktober bekend zullen worden.