Politiek krijgt uitstel tunnelbesluit (update)

HEUVELRUG Vijf van de acht partijen in de gemeenteraad willen dat Provinciale Staten het tunnelbesluit voor Maarsbergen nog één keer uitstellen. D66, VVD, PvdA/Groen Links, BVH en ChristenUnie zeggen dat er de afgelopen dagen zoveel positieve berekeningen over de zogenoemde Bos-Beek variant bekend zijn geworden, dat een extra onderzoek gewenst is.

Michiel Schaaij

Maandagmiddag wil de provinciale politiek een definitieve keuze maken tussen een verlengde spoortunnel of één van de rondweg-varianten. Maar de Heuvelrugpolitiek is bang dat de Statenleden achteraf spijt krijgen als ze de nieuwste in formatie niet in hun overwegingen betrekken. Daarom hebben de vijf fracties vrijdagmiddag in allerijl een e-mail aan alle leden van Provinciale Staten gestuurd.

HARTENKREET De ondertekenaars van de e-mail vertegenwoordigen een ruime meerderheid in de Heuvelrugraad. Volgens hen tonen nieuwe berekeningen aan, dat de Bos-Beek variant niet 9 miljoen maar slechts 2.5 miljoen euro duurder uitpakt dan de eerder bejubelde verlengde spoortunnel. ,,Hadden we dat maar eerder geweten", is de teneur van de politieke hartenkreet.

GEMOEDSTOESTAND De vijf partijen willen met hun mail voorkomen dat Statenleden door gebrek aan juiste of volledige informatie ,,in dezelfde gemoedstoestand" raken als zij zelf. De Heuvelrugpolitici spreken met zoveel woorden de vrees uit, dat de provinciepolitiek een besluit neemt dat zij ,,achteraf niet of anders had willen nemen".

ONAFHANKELIJK ,,Neem nog één keer de tijd, om goed alle mogelijkheden te laten onderzoeken, liefst door een onafhankelijke partij/professional", zo luidt het indringende advies van D66, VVD, PvdA/Groen Links, BVH en ChristenUnie in Utrechtse Heuvelrug. Volgens de raadsleden kan zo'n onderzoek in korte tijd worden afgewikkeld, waarna Provinciale Staten met heldere blik de knoop kan doorhakken.

UPDATE Inmiddels is duidelijk dat de provincie het verzoek tot uitstel heeft gehonoreerd en dus pas later een definitief besluit wordt genomen.

De oproep aan de provinciale politiek wordt niet gedeeld door de raadsfracties van CDA, SGP en SP.