• Robin van Lonkhuijsen

'Poetshulp wordt niet aangepast in Utrechtse Heuvelrug'

HEUVELRUG Het onderzoek van de Utrechtse rekenkamer naar de huishoudelijke hulp heeft vooralsnog geen gevolgen voor Utrechtse Heuvelrug. Dat zeggen de zorgwethouders Hans Nijhof (PvdA/GroenLinks) en Henk Veldhuizen (CDA). De Rekenkamer uit de Domstad concludeerde deze week dat de gemeente Utrecht teveel op de huishoudelijke hulp heeft bezuinigd en bovendien geen maatwerk heeft geleverd.

Eerder had de landelijke Centrale Raad van Beroep het beleid van de stad Utrecht ook al veroordeeld. Maar volgens wethouder Nijhof is Utrechtse Heuvelrug bij het vaststellen van het aantal uren huishoudelijke hulp zorgvuldiger te werk gegaan. Alle betrokken inwoners kregen bezoek aan huis. Daarna werd hun een maatwerk oplossing aangeboden, zegt Nijhof. Volgens hem bevestigt het onderzoek van de Utrechtse rekenkamer dat het Heuvelrugbeleid voor de huishoudelijke hulp ,,zorgvuldig en juist" is.

TE WEINIG Overigens geeft het college wel toe, dat sommige inwoners het aantal aangeboden uren huishoudelijke hulp te laag vonden. Twintig Heuvelruggers hebben de gemeente daarom formeel verzocht om de beslissing te heroverwegen. Of Utrechtse Heuvelrug - net als de stad Utrecht - dit jaar geld overhoudt aan de huishoudelijke hulp, kunnen Nijhof en Veldhuizen niet zeggen. ,,Op dit moment is onze inschatting dat ons budget huishoudelijke hulp toereikend is", schrijft Nijhof in een schriftelijke verklaring.

ONDERZOEK Desondanks sluiten de wethouders niet helemaal uit, dat het Heuvelrugse beleid voor de gesubsidieerde poetshulp op termijn toch nog wordt bijgesteld. Veldhuizen wijst daarbij op mogelijke rechterlijke uitspraken in de toekomst. Verder heeft het college dinsdag besloten om een bedrag van 186.000 euro uit te trekken voor een zogenoemd ,,bestandsbreed verdiepend cliëntervaringsonderzoek". Nijhof zegt dat het college aan de hand van de uitkomsten daarvan zal beslissen, of het beleid voor de huishoudelijke hulp alsnog wordt aangepast.