Pluim voor amerongeninspireert.nl

AMERONGEN De toeristische website amerongeninspireert.nl heeft donderdag een pluim ontvangen uit handen van gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht. Dit gebeurde tijdens de startbijeenkomst van 'Samenwerken aan leefbaarheid, grootse initiatieven in kleine kernen'. Een bijeenkomst voor inwoners die bij een burgerinitiatief in een kleine kern zijn betrokken, of graag een initiatief willen starten. Ook drie initiatieven uit Zegveld, Leusden en Polsbroek ontvingen een pluim. Volgens de provincie zetten ze zich alle vier in voor de leefbaarheid in hun dorp.

Bezoekers van kasteel Amerongen vroegen zich vaak af wat er nog in dorp te beleven was. De website van 'Amerongen Inspireert' geeft sinds 2014 antwoord op die vraag: de citymarketing van Amerongen is op deze wijze perfect geregeld. Naast informatie over het oude dorp en het kasteel zijn alle attracties en evenementen rond Amerongen op de website te vinden. Het is een inspirerend initiatief dat Amerongen op de kaart zet.

Tijdens de startbijeenkomst in Dorpshuis Westbroek konden geïnteresseerden uit de hele provincie ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. Deze bijeenkomst vormde de start van een meerjarig programma waarin provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West samenwerken om de leefbaarheid in de kleine kernen te versterken. Het programma is opgezet om bestaande burgerinitiatieven extra te ondersteunen en nieuwe initiatieven te bevorderen. Vanaf het najaar werken we hiervoor onder andere samen met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) die jaarlijks de 'Kern met Pit' organiseert.