• Rein van Ee met Carli Aulich en Wim Hak van Stichting 'Water natuurlijk uit de kraan'.

    Pander Roskam

Plan voor uitkijktoren krijgt ondersteuning

AMERONGEN Landgoed Oostbroek in de Bilt was het toneel voor de 'Kern met Pit' bijeenkomst voor de provincie Utrecht. Het initiatief van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij daagt burgers uit om een goed idee voor hun buurt binnen één jaar te realiseren. Ook Amerongen was van de partij, met het idee om de uitkijktoren te herbouwen.

Pander Roskam

Om dat te bereiken levert de KNHM tijdens de uitvoering adviseurs die hun kennis en contacten delen. De projecten die er in slagen om hun doel te bereiken worden beloond met het predicaat 'Kern met Pit' en een cheque van 1000 euro, te besteden aan het project.

Vanaf de oprichting heeft het verbeteren van de leefomgeving al centraal gestaan binnen de organisatie. De wens om uitgestrekte heidelandschappen in ons land om te vormen tot landbouwgronden was een van de redenen om de KNHM in 1888 op te richten. In 1972 is de organisatie opgesplitst in de ideële vereniging KNHM en het commerciële ingenieursbureau Arcadis.

UITKIJKTOREN De projecten die in de provincie Utrecht deel nemen aan 'Kern met Pit' presenteerden zich op zaterdag 21 januari. Een aantal projecten hadden tot doel om de directe leefomgeving te vergroenen. Bijvoorbeeld door tegels te vervangen door planten, snippergroen of een schoolplein op te fleuren en aantrekkelijker te maken voor vogels en insecten. Andere projecten betroffen het opknappen van een dorpshuis of een deel van een rivier geschikt maken als zwemlocatie voor het dorp.

AMERONGEN Voor Amerongen presenteerde Rein van Ee namens 'Amerongen Inspireert' het project: 'Herbouw Uitkijktoren op de Amerongse Berg'. In 1907 werd er een houten uitkijktoren geplaatst. Na een verwoestende brand werd er een metalen toren gebouwd door de gemeente. Door het gebrek aan onderhoud werd die toren te gevaarlijk om te gebruiken en daarom in 2005 gesloopt. De fundering is echter nog aanwezig. 

Het komend jaar wordt gewerkt aan het het uitwerken van de plannen. Van Ee wil de financiering  rond krijgen met behulp van crowdfunding. Een deel van de bouw en het onderhoud moeten betaald worden uit een verdienmodel. Het is de bedoeling dat de toren uit modules zal bestaan en dus hoger kan worden als de omringende bomen hoger worden. Bij de bouw en de ontwikkeling wordt de voorkeur gegeven aan plaatselijke ondernemers.

WATERPOMP In elke provincie was een trofee en een extra bedrag van 1500 euro te winnen. De Utrechtse trofee voor 2016 ging naar het project 'Buurtwerkplaats Monnikenhof' uit Vianen. Daarbij werd een schuur omgebouwd tot buurtwerkplaats waar wijkbewoners gebruik van kunnen maken en elkaar kunnen ontmoeten. In de buurtwerkplaats worden ook verweesde fietsen opgeknapt voor mensen die geen fiets kunnen betalen.

Het project waarmee Amerongen in 2016 deelnam aan 'Kern met Pit' was het plan om de waterpompen in het dorp weer operationeel te maken. Met behulp van de KNHM en sponsors als 'Vereniging voor Dorp en Natuur - Amerongen Leersum' en 'Bronsvoort Blaak Architecten' is dat ook gelukt. De pomp op de Hof werd op 10 september tijdens Open Monumentendag feestelijk in gebruik genomen. Carli Aulich nam namens de Stichting 'Water Natuurlijk uit de Kraan' het predicaat 'Kern met Pit', de cheque en een plaquette voor het dorp in ontvangst.

Aulich: ,,Met het geld wil de Stichting nog een watertappunt in Amerongen realiseren. Het geld wordt in ieder geval geoormerkt voor Amerongen. Samen met het geld wat over is van de historische pomp op de Hof gaan we op zoek naar mogelijkheden. Nog een Historische dorpspomp operationeel maken zou leuk zijn, maar misschien is er wel meer draagvlak voor watertappunt bij groene entree."