Plan voor het versterken van winkelgebieden gereed

HEUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug wil, samen met de ondernemersverenigingen, aan de slag om de winkelgebieden in de gemeente te versterken. Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug legt een voorstel hiervoor begin maart voor aan de gemeenteraad. Deze 'Retailparagrafen' bevatten de visie op de toekomst van de winkelgebieden in Amerongen, Doorn, Driebergen Leersum en Maarn en een uitvoeringsplan.

Uit de visie blijkt dat de winkelgebieden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug er relatief goed voor staan; er is hier weinig leegstand. Veel winkelgebieden elders in Nederland hebben de opgave om te komen tot compactere winkelgebieden. Dit is in de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet aan de orde door het beleid van de afgelopen jaren. De detailhandel is al geconcentreerd in de dorpscentra. Belangrijkste opgaven zijn het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het verbeteren van bezoekgemak.

TWEE DELEN Het uitvoeringsplan bestaat uit twee delen. Eén deel van de voorgestelde verbeterpunten kan direct worden opgepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om betere promotie van de winkelgebieden. Belangrijke wens is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de openbare ruimte in de winkelgebieden. Hiermee kan niet direct gestart worden. De uitvoering hiervan zal eerst verder moeten worden voorbereid.

SAMEN De Retailparagrafen zijn volgens het college opgesteld samen met ondernemers. In elk dorp is samen met de lokale ondernemersvereniging, een denk-en-doe-mee-sessie georganiseerd voor ondernemers, pandeigenaren, recreatieondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners. Deze startte met een gezamenlijke schouw van het winkelgebied. Een projectgroep met ondernemers heeft het project begeleid.

Wethouder Henk Veldhuizen kijkt tevreden terug op de totstandkoming. ,,Ik ben er trots op dat de retailparagrafen samen met ondernemers en andere betrokkenen zijn opgesteld. Dit past bij de goede samenwerking die we hebben met de ondernemersverenigingen binnen het Programma Economische Ontwikkeling. Ook de uitvoering gaat samen met de ondernemersverenigingen plaatsvinden."