• Wethouder Chantal Broekhuis.

    Corina Blommendaal

Plan voor groene overlegtafel

HEUVELRUG De gemeente wil vaker overleggen met natuurorganisaties en belangengroeperingen. Dat zegt wethouder Chantal Broekhuis (CDA), die daarvoor een structurele overlegtafel wil opzetten. ,,We spreken elkaar vaak over afzonderlijke projecten, maar we willen ze graag meer ruimte geven om hun ideeën te delen", aldus Broekhuis.

Groene organisaties die bij de overlegtafel worden betrokken, zijn onder andere de Federatie Groene Heuvelrug (FGH), Tussen Heuvelrug en Wetering, de Vereniging Dorp & Natuur en Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN). Hoe vaak de gesprekken gaan plaatsvinden, kan Broekhuis nog niet zeggen.