• Chris van der Weide

'Petje af voor de Zonnebloem'

LEERSUM Met een artiest, lekkere hapjes en drankjes en een rollatorpolonaise vierde De Zonnebloem Leersum haar veertigjarig jubileum. Gasten en vrijwilligers werden in SCC De Binder op feestelijke wijze nog eens extra in de watten gelegd.

Edith Hazelzet

Voorzitter Frans Groot bracht aan de hand van een flink aantal getallen de veertigjarige geschiedenis van de afdeling in herinnering. In die periode werden vijftig bestuursleden 'versleten', werden er duizenden uitjes georganiseerd zoals boottochten en museumbezoeken.

Ook activiteiten als samen uit lunchen, naar voorstellingen en de natuur in, stonden en staan hoog op de agenda. Twaalf uitjes per jaar, waarvan drie keer een hele dag, is het streven. De Leersumse afdeling bedient met zo'n vijftig vrijwilligers ongeveer honderd gasten; zo worden de mensen genoemd die gebruik maken van de diensten van De Zonnebloem. Iets meer dan de helft ervan ontvangt alleen huisbezoek, de rest neemt met regelmaat deel aan de activiteiten.

Tot slot van de cijferreeks: de huis-aan-huis-verkoop van Zonnebloemloten steeg van 1200 eind jaren '80 naar 3000 loten nu. Na dit historisch overzicht verzorgde Michel van Grinsven een gevarieerd programma van meezingliedjes, herinneringen aan televisieprogramma's van vroeger, en een buikspreekact met papegaai waarbij dorpscoördinator Rolinka van Markus als charmante assistente mocht fungeren. De afsluitende borrel werd opgeluisterd door een bezoek van Bloemenkoningin Sofie van Lunteren. Al met al een gezellige middag met zo'n negentig genodigden.

TE JONG? ,,Ik kan alleen maar zeggen, petje af voor De Zonnebloem." Aan het woord is één van hen, mevrouw Niessen van 80 jaar, die sinds twee jaar met plezier de activiteiten van de vrijwilligersorganisatie bezoekt. ,,Ik vind dat ze een leuk programma organiseren en allemaal erg hun best doen." Sinds een bekkenbreuk afgelopen april komt ze niet zoveel meer buiten de deur. Recent ging ze met De Zonnebloem kersen eten, op kastelentocht en naar de panda's kijken in Rhenen. ,,Ik dacht altijd dat het alleen voor oude mensen was", zegt ze zonder een spoor van ironie. Bescheiden voegt ze eraan toe: ,,En er zijn denk ik mensen die het harder nodig hebben dan ik."

Je wordt niet zomaar gast bij De Zonnebloem. De activiteiten zijn bedoeld voor mensen met een lichamelijk beperking, die zelfstandig niet snel meer ergens komen. De animo onder seniore Leersumers is hoog door de aantrekkelijke uitjes. ,,Het is soms best lastig om een grens te trekken en uit te leggen waarom iemand niet mee kan. Ik slik ook een pilletje voor mijn hart, zeggen ze dan. De beperkingen van onze gasten zijn lang niet altijd direct zichtbaar", vertelt bestuurslid Mieke Vink.

HUISBEZOEK Zij is sinds vijf jaar verantwoordelijk voor de bezoeken aan huis van de Leersumse afdeling. ,,Ik spreek met onze nieuwe gasten en vrijwilligers en probeer tot een goede match te komen. Het is mijn bedoeling dat beide partijen iets uit de bezoeken halen. We gaan uit van gelijkwaardigheid." Het bezoekwerk aan huis springt wat minder in het oog dan de uitjes of de vakantieweken, maar vormt de kern van de Zonnebloem. Elke vrijwilliger heeft een of twee gasten die eens per twee, drie weken bezocht worden.

Eén keer per jaar organiseert Vink een workshop voor de vrijwilligers: ,,Waar loop je tegen aan met de huisbezoeken en hoe ga je daarmee om? Beleven ze er nog plezier aan? Omgang met ziekte en overlijden, dat zijn allemaal dingen die voorbij komen als je jarenlang vrijwilliger bent bij iemand. En onze gasten worden steeds ouder", aldus Vink.

MENSENWERK Het leukst aan het vrijwilligerswerk vindt zij het contact met de mensen. ,,Met 70 jaar ben ik zelf ook al best in de herfst van mijn even. Ik kijk met bewondering naar nog weer oudere mensen. Hoe zij - wanneer hun wereld steeds kleiner wordt - een invulling geven aan de dag, hoe iemand humor houdt, dat soort dingen. Hoe zij hun beperkingen overwinnen om naar onze activiteiten te komen. Hier leer ik zelf wat van."

Het werk voor de Zonnebloem bracht Vink ook dichter bij de Leersumse samenleving. ,,Al woonde ik al wel hier, mijn vrijwilligerswerk was altijd nog op Doorn gericht. Ik ken hier nu veel mensen, en met het bestuur hebben we het erg leuk. Ieder zet zijn eigen talenten in."

Over de andere vrijwilligers heeft zij alleen maar lof: ,,Het is een vrolijke, gezellige en enthousiaste groep mensen. Het is goed dat zij nu weer even in het zonnetje worden gezet." Gasten weten hun weg naar De Zonnebloem goed te vinden: ,,Via mond-tot-mondreclame, de PCOB en De Schermerij. Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. En de bestuursfunctie voor het organiseren van activiteiten staat al lang open", besluit zij uitnodigend.