• Edith Hazelzet

Petitie tegen geiten op Zuylestein

LEERSUM De komst van een geitenboerderij op landgoed Zuylestein stuit op verzet van de omgeving. Omwonenden startten een petitie tegen de toestemming van het college voor het bouwen van een open stal voor duizend biologische melkgeiten. Gemeente en provincie zijn in gesprek over een mogelijke verhuizing van het agrarische bedrijf binnen de regio.

Edith Hazelzet

De omschakeling van de kleinschalige melkrundveehouderij aan de Rijksstraatweg 1, naar een biologische melkgeitenhouderij met duizend geiten valt niet in goede aarde op en rond Zuylestein. Dergelijke reacties staan niet op zich. In Trouw stond vorige week een artikel van twee pagina's over enerzijds de groei van de geitenhouderij in Nederland, en anderzijds de angst voor Q-koorts bij het publiek. In het Noord-Brabantse Bladel legde 19 april j.l. de wethouder van Volksgezondheid haar functie neer. Zij wilde niet langer verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van de Bladelse burgers, zolang de gemeente doorging met toestaan van uitbreidingen aan veehouders. De veestapel in die gemeente werd meer dan verdubbeld ondanks de erkenning van wetenschappelijke rapporten, waarin het verband werd vastgesteld tussen de uitstoot van de veehouderij en gezondheidsrisico's voor mensen.

Q-KOORTS Voor de gemiddelde burger is het moeilijk te bevatten dat het aantal dieren in een omgeving niet bij elkaar opgeteld worden, qua overlast en uitstoot en daarmee samenhangende gezondheidsrisico's. In Leersum zijn meerdere bedrijfsuitbreidingen punt van discussie. ,,Er wordt inderdaad niet gewerkt met totalen. Elke wens tot uitbreiding wordt op zich bekeken," aldus verantwoordelijk wethouder Gerrit Boonzaaijer. Angst voor Q-koorts speelt ook in Leersum en Amerongen een grote rol in het verzet tegen de komst van de duizend geiten. In 2007 was de eerste grote uitbraak van Q-koorts in Nederland. De epidemie duurde drie jaar en eiste voor zover bekend 74 levens en zo'n 4200 mensen werden ziek. Het aantal besmettingen was tien tot twintig keer hoger. Nog altijd overlijdt gemiddeld iedere maand iemand aan Q-koorts, bleek medio 2016 uit onderzoek van de academische ziekenhuizen in Utrecht en Nijmegen.

BEDREIGING Jemima de Brauwere, eigenaresse van landgoed Zuylestein, is fel tegen de bouw van de stal. ,,Deze staat straks op nog geen honderd meter van het hoofdhuis, wat overlast betekent voor de huurder. De B&B, de moestuin en Il Sogno Zuylestein zullen klandizie verliezen, wanneer de geur en het geluid van de geiten de omgeving overheerst. Er is inmiddels al een beperkt aantal geiten in de gestolen stal, en dit kun je al ruiken. Ik verwacht dat ook het aantal huwelijken en recreanten afneemt als de stal er komt. Alles bij elkaar zie ik de geiten als een ernstige bedreiging voor de exploitatie van het landgoed."

SECOND OPNION De Brauwere heeft de welstandscommissie Mooi Noord-Holland een second opinion laten uitvoeren, die zij de gemeente zal doen toekomen. Waar lokaal het plan werd goedgekeurd, keuren deze adviseurs voor omgevingskwaliteit het na inspectie en hoorzitting op meerdere punten af. Zij vinden het bouwplan te grootschalig en ruimtelijk strijdig met het rijksmonumentale landgoed. Daarnaast past het niet binnen de lokale welstandsnota. De Brauwere ontkracht plannen voor woningbouw op de plek van de boerderij, zoals onlangs gesuggereerd in Nieuwsblad De Kaap. ,,Mocht een bedrijfsverplaatsing aan de orde zijn, dan nog behoort de grond van de boerderij niet aan het landgoed, maar aan de familie die er woont."

PETITIE Omwonenden verzamelden inmiddels ruim 150 handtekeningen tegen de komst van de stal. Het meest bezorgd is men over de volksgezondheid wat betreft stof, stank, uitstoot en geluid en de risico's, die gepaard gaan met grootschalige veehouderij zoals een uitbraak van Q-koorts of een andere zoönose. Het feit dat de open stal midden in een geliefd wandel- en fietsgebied komt, zien zij als een open uitnodiging tot problemen met de volksgezondheid. De ondertekenaars roepen het college op zich hard te maken voor een van de alternatieve locaties, waar de stal minder impact zal hebben op de omgeving. Op 11 mei stellen VVD en BVH vragen over het collegebesluit.