• Lyander Schmitz houdt woord: ,,De SP zit niet meer in de gemeenteraad, maar acties zoals deze ondersteunen we direct."

    Wilco Willemse

Petitie gestart tegen aanleg bypass op Donderbergrotonde

LEERSUM Onder leiding van Dorpsnetwerk Leersum voeren inwoners van Leersum actie tegen het plan van de provincie om een bypass, een extra autorijbaan, aan te leggen op de 'Donderbergrotonde', officieel rotonde Darthuizerberg. Volgens hen wordt met een extra rijstrook het oversteken voor fietsers nog gevaarlijker op deze rotonde, waar nu al regelmatig ongelukken met fietsers plaatsvinden.

Wilco Willemse

De plannen van de provincie voor de aanleg van de bypass, om het autoverkeer richting de A12 sneller te laten doorstromen, stammen uit 2011. Vertegenwoordigers van onder meer Dorp & Natuur en toekomstige bewoners van 'De Nieuwe Donderberg' zijn al jaren in gesprek met de provincie, aangezien zij een bypass geen goed idee vinden. Wanneer de bouw van het appartementencomplex voltooid is, acht de provincie de tijd rijp om deze te realiseren. Hiervoor zijn al voorbereidende werkzaamheden gepland en de vergunningaanvraag werd onlangs gepubliceerd in de gemeenteberichten.

EXTRA GEVAARLIJK Volgens jurist Ron Tichelaar, voorzitter van Dorpsnetwerk Leersum, kwam de Donderbergrotonde de afgelopen maanden regelmatig ter sprake bij 'Achter De Kaap'. ,,Wij hebben met elkaar de onderliggende stukken en tekeningen grondig bestudeerd, en ons laten informeren door de partijen die in overleg zijn met de provincie. Ook de Fietsersbond hebben we geraadpleegd. Met al deze input konden we maar tot één conclusie komen: de Donderbergrotonde wordt in de nieuwe situatie met een bypass, nog gevaarlijker voor fietsers dan deze nu al is. Dan moeten fietsers namelijk drie rijbanen oversteken in plaats van twee. Zonder voorrang ook nog, want die krijgen de auto's straks, en het verkeer rijdt harder op een bypass. Onaanvaardbaar vinden wij," aldus Tichelaar.

MOTIE In discussies over mogelijke alternatieven werd een (3D-geprinte) fietstunnel geopperd. Dit idee werd opgepikt door de gemeenteraad. Op 29 januari 2018 werd een motie hierover aangenomen door de gemeenteraad. In de motie verzoekt de gemeente Utrechtse Heuvelrug de Provincie Utrecht het alternatief van een fietstunnel serieus te onderzoeken. Wethouder Henk Veldhuizen gaf tijdens de bespreking van de motie aan dat de gemeente zelfs financieel wil bijdragen aan een tunnel, aangezien de veiligheid van de fietsende inwoners gewaarborgd moet worden.

FIETSTUNNEL De voordelen van een fietstunnel zijn evident volgens Ron Tichelaar: ,,Met het aanleggen van een eenvoudige tunnel voor fietsers - en ook voor voetgangers trouwens - creëer je een veilige en meer structurele oplossing voor alle weggebruikers. Ook bij een toename van auto- en snelfietsverkeer is deze ontvlechting van verkeersstromen met verschillende snelheden toekomstbestendig." Het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) concludeert in haar onderzoek naar de Donderbergrotonde uit januari 2017, dat een bypass een groot veiligheidsrisico voor fietsers zal opleveren, met name voor de schoolgaande jeugd.

ONBEGRIP Vermeld wordt ook, dat CROW, een onafhankelijk kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, in deze situatie uit oogpunt van veiligheid een ongelijkvloerse kruising aanbeveelt. „Er is zeer veel onbegrip voor het feit dat de provincie, ook na bestudering van dit overduidelijke rapport, lijkt te volharden in haar keuze voor de aanleg van een bypass. Dat vele Leersumers het met ons zijn blijkt uit de vliegende start, die de petitie maakte bij de stemlokalen bij de gemeenteraadsverkiezingen." 

Meer informatie is te vinden op donderbergrotonde.petities.nl/