• BDUmedia

Participatieproces Spoortunnel Maarsbergen geëvalueerd

MAARSBERGEN De Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht heeft een evaluatie uit laten voeren naar het participatieproces rondom de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen. Doel van de evaluatie is om te leren van de ervaringen in dit proces. Onderzoekers van Twynstra Gudde hebben een aantal aanbevelingen gedaan die door GS zullen worden opgevolgd.

In Maarsbergen is de opgave om een tunnel te realiseren als alternatief voor de spoorwegovergang op de Woudenbergseweg (N226). Deze oplossing is bedoeld om het verkeer veiliger te maken, beter te laten doorstromen en de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Om het verkeer tijdens en na de aanleg in goede banen te leiden, waren vier varianten uitgewerkt.

Op 13 maart hebben Provinciale Staten gekozen voor de Westelijke variant waarbij de Tuindorpweg wordt afgesloten voor autoverkeer. Bij die behandeling is toegezegd om de participatie in het besluitvormingsproces rond de ongelijkvloerse kruising in Maarsbergen te evalueren. Door het bespreken van de varianten van de tracés werden de verschillende belangen en meningen van omwonenden en andere belanghebbenden scherp uitgelicht. Deze tegenstellingen leidden tot een intensief debat over voor-en nadelen. Dit deed veel stof opwaaien.

Gedeputeerde Staten willen de ervaringen nu gebruiken om het inrichten van participatie in het algemeen te verbeteren en het participatieproces voor de volgende fase van het project Maarsbergen in het bijzonder. Op 11 september wordt de evaluatie besproken door Provinciale Staten in de commissie Bestuur, Europa en Middelen.