• Terra Incognita

Participatie mariniersterrein kan van start

DOORN De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug is unaniem in zijn besluit: het participatieplan voor de herontwikkeling van het mariniersterrein krijgt de onverdeelde steun. Op woensdag 1 februari 2017 gaat het proces van start op het mariniersterrein met 'De dag van de kazerne'.

Gerard van Wijk

Terra Incognita, het bureau dat het proces begeleidt, voert een analyse uit van de doelgroepen en actoren. Tijdens de informatieve bijeenkomst op 13 oktober konden belangstellenden al aangeven welke groepen zouden moeten deelnemen.

De gemeenteraad wees afgelopen maandag nog eens expliciet op de doelgroep jongeren. In september kregen studenten van de Hoge School voor de Kunsten uit Utrecht al de kans om hun creativiteit in te zetten en oplossingen te bedenken.

STUDENTEN Hoewel de ideeën geen deel uitmaakten van het participatieproces, zegde wethouder Boonzaaijer toe 'samen met de HKU te bekijken in hoeverre we de ideeën op enig moment zouden kunnen invoegen in het proces'. Die toezegging wordt ingelost: de studenten krijgen de kans om hun ideeën op 1 februari naar voren te brengen.

VERTROUWEN ,,Met een overzicht van belanghebbenden worden mogelijke rollen in het participatieproces vooraf duidelijk. Door te redeneren vanuit belangen wordt niet alleen begrip voor wederzijdse standpunten gecreëerd maar wordt ook benoemd waar belangen elkaar versterken. Het begrip en vertrouwen dat in het proces ontstaat, zorgt er voor dat men zich herkent in het eindresultaat", aldus het participatieplan.

Op woensdag 1 februari kan iedereen zijn belangstelling tonen. Dan wordt ook toegelicht hoe de selectie van het werkteam plaatsvindt.

Het vertrouwen in het proces geldt ook voor de gemeenteraad. Formeel besluit de raad aan het eind over de voorstellen die in een breed participatief verband tot stand zijn gekomen. Het zou opmerkelijk zijn als de raad dan tot heel andere inzichten zou komen.

Meer op www.mkdoorn. nl.