• Het Parkinson Café vindt plaats op de locatie Sparrenheide bij De Brug

    Lucie van Beek

Parkinson Café belicht mentale kant van ziekte

DRIEBERGEN De zaal van Sparrenheide, onderdeel van ouderenorganisatie De Brug, vormt dinsdag 17 oktober het decor van het Parkinson Café Driebergen. Het programma van deze middag heeft als onderwerp 'De invloed van Parkinson op cognitieve vaardigheden.'

Danny van der Linden

Parkinson is een ziekte die iedereen kan treffen. ,,Bij de ziekte van Parkinson ontstaat in de hersenen een tekort aan dopamine. Cellen die dopamine produceren, sterven langzaam af. Deze cellen bevinden zich vooral in een bepaald gedeelte van de hersenen. Door het dopaminetekort wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast, er kunnen trillingen of trager bewegen optreden. Mensen met Parkinson kunnen ook problemen krijgen op psychisch of sociaal gebied", vertelt Babette Dubbeld. Zij is als diëtiste werkzaam bij De Brug en actief voor de stuurgroep Parkinson Café Driebergen. ,,Er wordt veel onderzoek gedaan naar Parkinson, vooral in Nijmegen, maar tot op heden is er nog geen oplossing gevonden."

MENTAAL Hans Bak (67) kwam er zeven jaar geleden achter dat hij Parkinson heeft. ,,Ik maakte soms ineens rare bewegingen. Dan stond ik onder de douche en ging mijn arm vanzelf omhoog. Via mijn huisarts kwam ik bij de neuroloog terecht. Die stelde de diagnose: Parkinson." Bak is op dat moment werkzaam als management consultant. ,,Mijn werk bestond uit het geven van trainingen aan groepen. Ik merkte dat ik daar steeds meer moeite mee kreeg. Na een tijdje ben ik individuele trainingen gaan geven. Inmiddels ben ik gepensioneerd."

Bij Parkinson denkt men vaak aan lichamelijke klachten, zoals traagheid, trillen of stijfheid. Minder bekend is dat de ziekte ook impact heeft op het mentale vlak, zoals het denken en voelen, en dat daarmee een gedragsverandering gepaard kan gaan. Hans Bak heeft vooral problemen met zijn geheugen, maar merkt ook dat het analyseren en rangschikken van informatie hem meer moeite kost dan voorheen. ,,Daarnaast heb ik ook te maken met lichamelijke klachten", vertelt hij. ,,Dan heb ik het over trillen, verstijving of vertraging. En ik heb minder energie. Ik houd van wandelen en maakte vroeger wandelingen van zestien tot twintig kilometer. Nu is dat nog maar de helft. Nu zijn dit dingen die veel mensen ervaren als ze ouder worden, maar met Parkinson gaat het proces sneller."

AD NOUWS Hans Bak is, net als Babette Dubbeld, lid van de Parkinsonvereniging en van de stuurgroep Driebergen. Deze groep organiseert het Parkinson Café. ,,Het Parkinson Café heeft eigenlijk twee doelstellingen", vertelt Bak. Enerzijds gaat het om contact met lotgenoten. Je kunt ervaringen uitwisselen en merken dat je niet de enige bent die tegen bepaalde zaken aan loopt. Dat wordt vaak als prettig ervaren." Daarnaast is er nog het informatieve karakter van de bijeenkomsten. ,,We proberen elke keer te zorgen dat mensen ook iets wijzer worden", zegt Bak. ,,We nodigen bijvoorbeeld een spreker uit of gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een stelling. We willen mensen leren hoe ze om kunnen gaan met Parkinson."

Voor de bijeenkomst van 17 oktober heeft de stuurgroep psycholoog Ad Nouws uitgenodigd. Nouws is auteur van het boek 'Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen' en heeft uitgebreide ervaring in het werken met mensen met Parkinson. Nouws heeft zich in het mentale aspect van Parkinson gespecialiseerd. Volgens Hans Bak is dit onderwerp sinds enkele jaren wat meer bekend. ,,Het is ook belangrijk dat mensen weten welke invloed Parkinson kan hebben op het sociale en emotionele vlak. Ad Nouws zal hier iets over vertellen. Daarna kunnen mensen vragen stellen."

SPARRENHEIDE Het volgende Parkinson Café met gastspreker Ad Nouws vindt plaats op dinsdag 17 oktober om 14.15 uur. De bijeenkomst duurt tot 16.00 uur en vindt plaats bij ouderenorganisatie De Brug op locatie Sparrenheide. (ingang Melvill van Carnbeelaan) De middag is vrij toegankelijk. Aanmelding is niet nodig.

Ook wordt er op 18 november een filmmiddag georganiseerd in Zeist. In het Torenlaan Theater zal dan de film 'A Late Quartet', over een muzikant met Parkinson, worden vertoond. Meer informatie op www.iszdebrug.nl/parkinsoncafe.