• Google Maps

Ozb-discussie laait op door financiële malaise

HEUVELRUG De financiële malaise van de gemeente zorgt voor politieke hoofdbrekens. In de gemeenteraad gingen donderdagavond stemmen op, om de onroerendezaakbelasting (ozb) te verhogen of de sociale dorpsteams te plukken. Vriend en vijand zijn ervan overtuigd dat er stevige ingrepen nodig zijn. ,,Bezuinigen met de kaasschaaf gaan het probleem niet oplossen", zei financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP).

Michiel Schaaij

KNUPPEL Het voorstel om de ozb aan te passen was afkomstig van de kleinste partij in de gemeenteraad. Fractieleider Dick Karssen (ChristenUnie) gooide die knuppel in het hoenderhok. Met een vijf procent hogere ozb zou in ieder geval een begin gemaakt kunnen worden met het dekken van het miljoenentekort in het sociale domein.

VETO Een snelle belastingverhoging zou volgend jaar al meer geld in het laatje kunnen brengen. Raadslid Joost Scheltinga (Open) reageerde niet afwijzend op het proefballonnetje van de ChristenUnie. ,,Dan doen we in ieder geval iets", aldus Scheltinga. Ook D66-leider Hugo Prakke vindt een ozb-verhoging geen 'no-go area'. Maar Prakke vreest dat de grootste collegepartij VVD daar een veto over uitspreekt.

DORPSTEAMS Volgens VVD-raadslid Judith van Roij moet in ieder geval een deel van de tekorten worden gedekt door bezuinigingen in het sociale domein. Uit de koker van BVHlokaal kwam daarop het voorstel om maar eens in de richting van de sociale dorpsteams te kijken. ,,Als we daar een miljoen op bezuinigen, wat merken zorgvragers daar dan van?", vroeg Gera Hensbergen zich af.

ZORGKOSTEN Dat zorgwethouder Hans Waaldijk (Open) niet zit te wachten op ombuigingen in het geteisterde sociale domein, is duidelijk. Hij vroeg de Heuvelrugpolitiek om de maatschappelijke effecten van zulke bezuinigingen in het oog te houden. Snijden in de sociale dorpsteams is volgens Waaldijk contraproductief. Dankzij die dorpsteams worden nog hogere zorgkosten voorkomen, denkt de wethouder.

TOEZICHT Ondanks alle financiële jobstijdingen, viel donderdag in de raadszaal toch nog een bescheiden optimistisch geluid te horen. Wethouder Boonzaaijer zei niet te verwachten, dat Utrechtse Heuvelrug opnieuw onder preventief financieel toezicht van de provincie wordt gesteld, zoals zeven jaar geleden het geval was.