• Pander Roskam
  • Pander Roskam
  • Pander Roskam

'Overval in het bos'

AMERONGEN Veel bewoners van Amerongers zijn boos op de Stichting Utrechts Landschap vanwege de onverwachte aanleg van een nieuw tracé voor mountainbikers in een deel van het bos in het verlengde van de Holleweg. In dat gebied hoeven honden niet aangelijnd te worden.

Pander Roskam

BESCHERMEN Arno van Dongen woont aan de bosrand en laat zijn hond er dagelijks uit. Hij deed een oproep om bezwaar te maken tegen het tracé bij Stichting Utrechts Landschap, de eigenaar van het stuk bos. ,,Ik ben boos en verdrietig dat het pad word aangelegd zonder overleg met de buurt. Het voelt als een overval. Er wordt intensief gewandeld, gespeeld en gerend in deze parel van het Amerongse bos. Ik ben 'beschermer' (donateur) geworden van het Utrechts Landschap omdat ik veel geef om het bos. Op deze manier komt er van beschermen weinig terecht. Ik denk er over om mijn lidmaatschap op te zeggen."

Ook bodemkundige Henk van het Loo is ongelukkig met de aanleg. ,,Het tracé doorkruist een eikenhakhoutbos en diverse oude wildwallen, waaronder die van een oude schapendrift. Het tracé ligt deels op de flank van een droog dal. Hier zal veel zand verspoelen en men zal daarom telkens weer een andere route kiezen." Het gebied heeft afgezien van natuurbeleving ook een grote cultuur-historische waarde. Van het Loo: ,,Het traject doorkruist ook een zeer waardevolle holle weg. Het gevolg is dat het unieke landschapsbeeld van droog dal en holleweg dreigt verloren te gaan. Het valt te verwachten dat binnen een jaar of vijf zichtbare schade zal ontstaan door erosie."

BOTSINGEN Een andere dagelijkse bezoeker, Rob Prinsen, merkt op: ,,Het is vragen om ongelukken. Het tracé loopt dicht langs bestaande wandelpaden en hier en daar kruisen ze zelfs. Kinderen en honden zijn moeilijker op het pad te houden dan volwassenen en mountainbikers verderop in het bos rijden vaak erg hard. Dat zal hier met de aanleg van dit pad straks ook wel zo zijn." Sommige mensen zijn zo boos dat ze nu al takken en boomstronken op het pad leggen om te voorkomen dat de route gebruikt wordt.

Persvoorlichter Kim Slaats van Utrechts Landschap reageert: ,,We hebben klachten van verontruste wandelaars gehad. Maar ook zeer enthousiaste reacties van mountainbikers op de aanleg. Het streven is om iedereen optimaal van ons gebied te laten genieten." In het Zeisterbos is vorig jaar een vergelijkbaar tracé aangelegd. ,,De ervaringen in Zeist waren zeer positief voor alle partijen. Ondanks veel ongerustheid vooraf. Het streven is wandelaars en mountainbikers zo veel mogelijk te scheiden om conflicten zoveel mogelijk te voorkomen."

De route is onder meer aangelegd omdat een deel van het bestaande traject te gevaarlijk werd voor mountainbikers. ,,Het bestaande tracé is op een bepaald stuk zo steil dat er wel snelheden van 50 kilometer per uur werden gehaald."

VREES VOOR DRUKTE Ook de hoeveelheid mountainbikers is reden tot ongerustheid. De heer Prinsen merkt op: ,,Het Amerongse bos is nu al erg populair bij mountainbikers. Omdat ze weten dan het hier eigenlijk niet mag en omdat de honden hier loslopen zijn ze vaak wel voorzichtig. Maar met ieder weekend duizenden mountainbikers wordt het straks wel héél druk in het bos."

Mevrouw Slaats: ,,Als straks in april het tracé open gesteld wordt zullen de bestaande tracés met elkaar verbonden worden zodat er een route van 66 km gereden kan worden van Rhenen tot Zeist. Daarnaast heeft de aanleg van een speciaal tracé voor mountainbikers het voordeel dat deze niet hun eigen gang gaan in het gebied en op die manier veel schade toebrengen aan de natuur. In Zeist hebben we gezien dat er een afname was van tachtig procent in illegaal gebruik van paden en bos door mountainbikers."

SCHOUW Woensdagmiddag 9 maart van 16.00 tot 18.00 uur is er een schouw van de route voor de mensen met bezwaren. Samen met routebouwer Patrick Jansen zal boswachter Hugo Spitsen van Utrechts Landschap de keuzes in het tracé toelichten. Hij wil ook graag horen welke bezwaren er leven tegen de route. Men verzameld bij de ingang van het Amerongse bos aan de Holleweg. Belangstellenden dienen zich wel van te voren op te geven bij bruyn@utrechtslandschap.nl

Van Dongen is inmiddels woordvoerder van de werkgroep 'Actie in het Amerongse Bos'. Hij is een petitie gestart met als doel het nieuwe traject niet te openen. Daarnaast wordt Utrechts Landschap opgeroepen tot het realiseren van de aanleg van een alternatief. Dit alternatief is volgens Van Dongen mogelijk en zal leiden tot veel minder natuurschade en veel minder conflicten tussen de verschillende gebruikers van het gebied.

Kijk voor meer informatie over de petitie op: www.geenhollewegtrace.petities.nl en op www.amerongsebos.nl.