• Provincie Utrecht

Overleg in treincoupé: 'Dit kan écht niet'

HEUVELRUG ,,Het is niet mijn taak om politici te behoeden voor de domme dingen die ze doen." Dat zegt universitair hoofddocent Fokke Fernhout van de Universiteit Maastricht. Fernhout viel maandag met zijn neus in de boter, toen hij de laatste open plek innam in een volle tweedeklascoupé in de trein van Utrecht naar Maastricht. In de treinbankjes vóór hem ging zeer vertrouwelijke informatie uit de Heuvelrugpolitiek over tafel.

Michiel Schaaij

Hoofddocent en advocaat Fernhout kon, net als andere reizigers, gewoon meeluisteren. ,,Dit kan écht niet", vond Fernhout, die er een blog over schreef op de website van de Universiteit. Zelfs de namen van mogelijke kandidaten voor een functie bij de gemeente werden hardop gedeeld. ,,Dat zou natuurlijk super geheim moeten zijn", zegt hij in een telefonische toelichting.  

VERTROUWELIJK De blogschrijver en zijn medereizigers kregen veel vertrouwelijke informatie in de schoot geworpen. Die houdt Fernhout liever voor zichzelf. ,,Ik zie het ook niet als mijn taak om álles wat ik nu weet, verder te vertellen." De hoofddocent aan de rechtenfaculteit wil wel benadrukken, dat er in de treinbankjes niet zomaar een onderling gesprekje tussen collegeleden plaatsvond.

GEMEENTEWET ,,Het ging echt om een structurele en gedisciplineerde vergadering, inclusief de rondvraag. Er werden in het bijzijn van buitenstaanders zelfs formele collegebesluiten genomen." Volgens artikel 34 van de Gemeentewet moeten vergaderingen van het college achter gesloten deuren worden gehouden. ,,Daar kan van afgeweken worden, maar dat doe je natuurlijk niet in een openbare treincoupé", aldus Fernhout.

RAADSVRAGEN In de gemeenteraad wordt er met verbijstering gereageerd op het nieuws. De fractie van de VVD heeft inmiddels raadsvragen gesteld. De VVD wil van het college weten of het klopt wat Fernhout in zijn blog schrijft en welke stappen het college gaat nemen in de richting van de genoemde betrokkenen.