• Dorpshuis De Twee Marken

    Paul Nolens/BDU

Nieuw dorpshuisplan gelanceerd

MAARN Een groep inwoners heeft een plan bedacht om het nieuwe, multifunctionele dorpshuis niet aan het Trompplein maar aan de Planetenbaan te bouwen. Nabij de bestaande hockey- en tennisvelden zou plek gemaakt kunnen worden voor dorpshuis De Twee Marken, ondersteunende horeca, de bibliotheek, een sporthal, twee scholen en het kinderdagverblijf. De bedenkers voorspellen dat hun plan op meer draagvlak onder inwoners zal kunnen rekenen. 

Michiel Schaaij

HOGERE OPBRENGST Volgens de zes initiatiefnemers ziet de financiële grondexploitatie er in hun plan gunstiger uit, dan in het voorstel dat eerder door CDA-wethouder Chantal Broekhuis naar buiten werd gebracht. De bouwpercelen die vrijkomen aan het Trompplein en de Breeschotenlaan zouden volgens de plannenmakers zes tot negen miljoen euro meer kunnen opbrengen. Bovendien zouden de ongeveer honderd nieuwbouwhuizen een jaar eerder opgeleverd kunnen worden. 

Planetenbaan in beeld voor bouw van mfa

DORPSE UITSTRALING De initiatiefnemers zien nog tal van andere voordelen voor beide woningbouwlocaties. Als het huidige dorpshuis, de sporthal en de school naar de Planetenbaan verhuizen, komt er aan het Trompplein aanmerkelijk meer ruimte beschikbaar voor woningen en hoeft er niet in de hoogte worden gebouwd. Met maximaal twee bouwlagen blijft de huidige groene en dorpse uitstraling behouden, beloven de initiatiefnemers. 

GESPREKKEN Het idee om de multifunctionele accommodatie (mfa) niet aan het Trompplein maar aan de Planetenbaan te bouwen, is uitgewerkt door Jan Wester, Ruud Hartvelt, Dennis van Ravenswaaij, Joris van Leeuwen, Wouter Tinbergen en Pascal Rijnders. Het zestal zegt de afgelopen weken gesproken te hebben met vertegenwoordigers van de betrokken sportclubs, basisscholen, de bibliotheek, cursusorganisatie Maarn Wijzer en raadsfracties.

EERLIJKE KANS In een brief aan de gemeenteraad pleit de initiatiefgroep ervoor om hun ideeën een eerlijke kans te geven. Ze willen dat de Heuvelrugpolitiek er bij wethouder Chantal Broekhuis (CDA) op aandringt met hen in gesprek te gaan. Broekhuis heeft inmiddels laten weten, dat ze met de zes gaat praten. De afspraken met De Twee Marken staan de ontwikkeling van een nieuwe aanpak niet in de weg staan, zegt ze.