• Henny Jansen

Benzinepompen niet verplaatst

MAARSBERGEN De tankstations van Shell en TinQ aan de Woudenbergseweg worden niet verplaatst. De provincie heeft daar definitief een streep door gehaald, omdat de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet wil meebetalen. Dat is slecht nieuws voor de Maarsbergse dorpsraad en omwonenden. 

Michiel Schaaij

BEZUINIGINGEN Inwoners proberen al jaren om van de ontsierende en overlast veroorzakende benzinepompen in het dorpscentrum af te komen. Maar vanwege de slechte financiële positie van de gemeente en de daardoor noodzakelijke bezuinigingen, besloot wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) vorig jaar al geen geld voor de verplaatsing uit te trekken.  

ONFATSOENLIJK De Maarsbergse dorpsraad protesteerde heftig, toen de gemeenteraad vorig jaar akkoord ging met de intrekking van het eerder toegezegde budget van 2,5 miljoen euro. Volgens de dorpsraad was dat onfatsoenlijk, omdat de meeste partijen tijdens hun verkiezingscampagnes de verplaatsing van de benzinepompen als belangrijk speerpunt noemden.  

LEEFBAARHEID Dat na de gemeente nu ook de provincie afstapt van het idee om Shell en TinQ te verplaatsen, komt niet als een verrassing. Volgens gedeputeerde Arne Schaddelee (ChristenUnie) is door de Heuvelrugse weigering mee te betalen, de basis voor een gezamenlijk plan van aanpak verdwenen. Daarmee verdwijnt een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de leefbaarheid van Maarsbergen van tafel.