• Sebastiaan Bode

Overeenstemming over nieuwbouw bij De Basis

DOORN Omwonenden en cliënten van veteraneninstelling De Basis hebben overeenstemming bereikt met projectontwikkelaar IDBB over de herontwikkeling van het terrein langs de Woestduinlaan. Het huidige woonoord en het nazorghotel worden gesloopt en vervangen door appartementgebouwen met in totaal 100 woningen. Zorgwethouder Hans Nijhof (fractie Open) noemt de toekomstige combinatie van zorg en wonen bij De Basis ,,een hele mooie ontwikkeling".

Eén van de nieuwe gebouwen is bestemd voor de huidige bewoners van de zogenoemde spin, het hoofdgebouw van het woonoord. De betreffende veteranen worden gehuisvest in 28 appartementen, die allemaal tot de sociale sector behoren. Op de plek van hun oude woningen wordt een nieuw bospark aangelegd. De verkeersontsluiting blijft net zoals nu aan de Woestduinlaan en de Stamerweg.

ONDERGRONDS PARKEREN Woonwethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) zegt dat de nieuwbouw goed in het gebied past. De appartementen komen centraal op het terrein en er kan deels ondergronds worden geparkeerd. Alle woningen hebben een zorgcomponent, verzekert Boonzaaijer. Daarmee wordt één van de pijnpunten van buurtbewoners weggenomen. Die vreesden eerder dat de nieuwbouw bij De Basis na verloop van tijd steeds meer gewone huurders zou aantrekken, waardoor er feitelijk een nieuwe woonwijk zou ontstaan.

HOOFDPIJN De nieuwbouwplannen bij De Basis vormden een dik hoofdpijndossiers voor achtereenvolgende colleges. Sinds 2008 maakten omwonenden zich zorgen over de toekomstplannen voor het bosrijke terrein, dat ligt ingeklemd tussen de Woestduinlaan, Arnhemsebovenweg en Stamerweg. Boze buren vreesden dat de natuurwaarde het onderspit zou delven en voorspelden een soort Vinex-locatie in hun voortuin.

VREDE GETEKEND De Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) sloot zich bij de protesten aan. Pas na drie jaar werd de vrede getekend en sindsdien zagen achtereenvolgende wethouders diverse projectontwikkelaars met plannen langskomen. Volgens wethouder Boonzaaijer hebben de stichting De Basis en projectontwikkelaar IDBB nu definitieve overeenstemming bereikt met de VLD en de bewoners van het huidige woonoord. Daarmee lijkt er eindelijk schot in de plannen te komen.