Overbeek schrijft boek over diversiteit op werkvloer

DOORN Goed nieuws voor werkende vrouwen: bedrijven met een 50/50 verdeling man/vrouw presteren ruim 40% beter dan bedrijven met alleen mannen in het hogere management. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 55+-ers meer focussen op het bedrijfsbelang dan jongere collega's.  In zijn nieuwe managementboek 'Mannen e/o vrouwen: Diversiteit op de werkvloer' pleit Bert Overbeek uit Doorn voor een gelijke verdeling van mannen en vrouwen binnen een bedrijf.

Gizella Komondy 

Hij deed onderzoek naar verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer aan de hand van wetenschappelijk onderzoek over genen, hormonen, groepsdynamiek, psychologische en sociologische factoren. Overbeek kwam op het idee om een boek over diversiteit op de werkvloer te schrijven door zijn ervaringen met veranderingsprocessen in organisaties. ,,Kennis over verschillen in kwaliteiten van mannen en vrouwen geeft leidinggevenden belangrijke inzichten waarmee ze hun team effectiever aan kunnen sturen."  

GENENSTRIJD,,Organisatiegedrag is een soort doorontwikkelde genenstrijd. Mannen en vrouwen hebben daarin hun eigen rol, plaats en gedrag. Het streven is een klimaat te scheppen waarbinnen iedereen zich zo goed mogelijk voelt en optimaal presteert. Daarvoor is een gemengd team aan de top de beste formule." Er zijn al oneindig veel boeken geschreven over de verschillen tussen mannen en vrouwen, maar Overbeek belicht juist de positieve synergie van typische mannen- en vrouweneigenschappen.

JUNGLE BREIN ,,In mijn werk als verandermanager stuit ik vaak op weerstand tegen verandering. Ik was benieuwd wat mensen motiveert om te veranderen. Het gedrag van mensen lijkt veel op dat van dieren. Hierbij spelen puur biologische factoren een grote rol. Mensen hebben een soort 'junglebrein' en zijn afgestemd op veiligheid. Management moet die veiligheid bieden. De huidige trend bij reorganisaties is 'management by disruption': verandering binnen een organisatie teweegbrengen door het oude systeem totaal af te breken en alles anders te doen. Het beoogde doel is mensen uit hun 'comfort zone' te halen en 'out of de box' te laten denken." Volgens Overbeek werkt dit niet als er geen veilige context is. "Als veel banen verdwijnen bij een reorganisatie geeft dat onrust bij de werknemers. De angst om niet te overleven is groot en zorgt voor weerstand. Een veilig uitstroomtraject met veel aandacht voor de zorgkant en veel duidelijkheid en zorgvuldigheid richting werknemers, maakt werknemers sterker waardoor ze beter met de veranderingen om gaan." 

VROUWEN Essentieel hierbij is de rol van vrouwen. ,,Vrouwen zijn van nature zorgzamer. Mannen zijn doelgerichter." Een reorganisatie met weinig vrouwen aan de top verloopt veel moeizamer, is de stellige overtuiging van Bert. Uit het onderzoek van Overbeek kwam overigens een opmerkelijk resultaat naar voren: het merendeel van de werknemers vindt vrouwen betere leiders, maar kiest toch voor een mannelijke baas. "Ook goed te verklaren: biologisch gezien zijn mannen sterker en het voelt voor ons 'jungle brein' beter om een sterke leider te hebben." 

HAANTJESGEDRAG Een andere conclusie: de kwaliteiten van 55+-ers worden zwaar onderschat. Jonge mannelijke managers zijn heel erg op zichzelf gericht. Ouderen hebben veel meer oog voor de organisatie.

"Het haantjesgedrag is er een beetje vanaf. Vrouwen van 55+ blijken de beste managers. Als zij ouder worden, wordt hun zorgkant wat minder en hun doelgerichtheid groter.  Mannen worden juist iets minder doelgericht en iets zorgzamer. Mannen en vrouwen komen hierin dus meer naar elkaar toe. Dus managers de nieuwe trend is: diversiteit in de top! Niet omdat het moet, maar omdat het werkt. Wie durft?"