• Een paar keer per week een kop koffie drinken kan al voldoende zijn - , zegt Amerens Brouwer.

    Shutterstock

Ouderen blijven zolang mogelijk thuis wonen

HEUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt, sinds de Rijksoverheid in 2015 besloot het organiseren van het zorgaanbod binnen de gemeentes neer te leggen, er samen met partners in het veld hard aan om dit goed te laten lopen. De ouderenzorg neemt hier een belangrijke plaats in, omdat onze gemeente een 'grijze' gemeente is.

Corina Blommendaal

Binnen onze gemeente houdt Amerens Brouwer zich beleidsmatig bezig met de Transformatie van de zorg. Net als bij de andere doelgroepen geldt ook hier dat goed gekeken moet worden naar wat echt nodig is. Het Sociaal Dorpsteam gaat bij een hulpvraag bij inwoners langs voor een gesprek over hoe mensen wonen, wat ze zelf kunnen en wat ze niet meer zelf kunnen. ,,Waar de één genoeg heeft aan twee uur huishoudelijke hulp, is er bij de ander zoveel aan de hand dat er veel meer hulp nodig is."

VERGRIJZINGSGOLF Utrechtse Heuvelrug is altijd een vrij 'grijze' gemeente geweest, maar nu is de gemeente echt behoorlijk vergrijsd. ,,Grijs betekent niet per se kwetsbaar", zegt Brouwer. ,,Gelukkig zijn er veel gezonde en actieve ouderen in deze gemeente. Wat je wel vaak ziet, is dat de laatste paar jaar van hun leven intensief is qua zorgbehoefte. En omdat ouderen steeds vaker zo lang mogelijk thuis blijven wonen is er als het niet meer gaat sneller sprake van crisis en is er veel hulp nodig. In het vervelendste geval opname in een verpleeghuis."

PREVENTIE Vroeger werd stapsgewijs zorg ingeroepen of gingen ouderen in een verzorgingshuis wonen. Zolang ouderen thuis wonen, is er minder zicht op hoe het met ze gaat. ,,Wij proberen eerder in dat proces te komen, meer preventief'', vertelt Brouwer. ,,Dit doen we samen met de huisarts, wijkverpleegkundigen en de Sociale Dorpsteams. We proberen te 'schotten' tussen de verschillende hulpverlenende instanties weg te halen en echt samen te kijken wat nodig is. Dat blijft lastig want bij de Wmo heb je met drie financieringsstromen te maken, die hun eigen regels en indicatieorganen kennen. Soms gebeurt het dat wij iets nodig vinden, maar een andere instantie het daar niet mee eens is en iets anders nodig vindt. Dat is ingewikkeld."

DEMENTIE De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een dementievriendelijke gemeente, omdat deze ziekte ontzettend veel voorkomt. ,,Dat is echt onze zorg voor de toekomst", benadrukt Brouwer. ,,Bij deze generatie ouderen zie je dat schaamte vaak een rol speelt en dat partners het moeilijk vinden als de buitenwereld merkt dat er sprake is van dementie. Wij proberen dat taboe eraf te halen en ouderen voorzieningen aan te bieden waar ze onder de mensen zijn en zo nodig her- en erkenning kunnen vinden. Zo hebben we op verschillende plaatsen in de gemeente een inloop, waar je ziet dat een gezamenlijk kopje koffie al heel veel doet."

EENZAAM Het blijft moeilijk vast te stellen wanneer welke zorg nodig is. ,,Als een oudere eenzaam is, hoeft dat niet te betekenen dat er hulp nodig is maar kan een paar keer per week een kop koffie drinken met anderen al voldoende zijn", zegt Brouwer.

OUDERENZORG OP MAAT ,,Voor ons geldt wel de vraag in hoeverre het de rol van de overheid is om dat te financieren. We willen vooral de hele kwetsbare mensen helpen. Daarnaast hoor je ook wel dat mensen die hun hele leven alleen zijn geweest niet begrijpen waarom dat een probleem zou moeten zijn nu ze oud zijn geworden. Dus goed kijken naar wat nodig is en wat niet, staat centraal. Zo bieden we ouderenzorg op maat."