• Dorpsjournalist.nl

Oranjelaan in verzet tegen nieuwbouwplan

DOORN Er is verzet onder bewoners van de Oranjelaan tegen nieuwbouwplannen van zorginstelling Oranjestein. Eigenaar Pro Senectute wil er drie woonlagen met in totaal 36 seniorenappartementen realiseren. Maar de buren maken gehakt van het bouwplan. ,,Het ontwerp lijkt op twee rijen gestapelde schoenendozen, of misschien nog beter: op lijkkisten", aldus overbuurman Randal Scobie in een boze protestmail aan wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP).

Michiel Schaaij

Ook buurman Guus Drukker is kwaad op Oranjestein. Hij zegt dat de bewoners van de derde woonlaag in het nieuwe appartementengebouw straks direct in zijn achtertuin kunnen kijken. Volgens Drukker hebben bijna alle omwonenden hun handtekening tegen het huidige nieuwbouwplan gezet. Volgens Scobie is zorginstelling Pro Senectute over de rug van direct omwonenden veranderd in een ,,ordinaire projectontwikkelaar", met als doel maximalisatie van de winst.

BETON Het huidige ontwerp zou een ernstig gebrek aan creativiteit vertonen en niet zijn aangepast aan de dorpse en groene omgeving van de Oranjelaan. ,,Het is gebaseerd op goedkope seriebouw, met minimale speelsheid", schrijft Scobie. Ook de meeste andere omwonenden vinden dat de betonnen elementen van het ontwerp afbreuk doen aan het karakter van de straat. Het nieuwe appartementencomplex staat in schril contrast met de bestaande bebouwing aan het rustieke laantje.

ARROGANTIE Pas eind vorige maand werden de buurtbewoners tijdens een bijeenkomst met bestuursvoorzitter Bart Magielse geïnformeerd over het nieuwbouwproject. Wat Pro Senectute betreft zouden de plannen al in kannen en kruiken zijn en voor klachten werd doorverwezen naar de gemeente. Het gebrek aan overleg en inspraak stuit de meeste buurtbewoners tegen de borst. Buurman Scobie noemt de opstelling van Oranjestein ,,het toppunt van arrogantie" en hij vindt dat Oranjestein in strijd handelt met de verplichte participatie.

SCHOLIEREN De verkeersdruk op de Oranjelaan en omliggende straten zal na realisatie van de nieuwbouw toenemen, vrezen Scobie en Drukker. Na de recente wegrenovatie in de wijk zijn de versmalde straten en lanen daar niet op berekend. Bovendien fungeert de Oranjelaan als een rustige toegangsroute naar de christelijke basisschool De Sterrenboog. Door de verhoogde verkeersdrukte en onoverzichtelijk geparkeerde auto's, zou hun veiligheid in het geding zijn.

LEEFBAARHEID Volgens de critici zijn in het bouwplan niet genoeg nieuwe parkeerplaatsen opgenomen. Nu al heeft de Oranjelaan met wildparkeerders te maken en dat zal na realisatie van 36 particuliere huurappartementen alleen maar erger worden, verwachten ze. Buurtbewoners voorspellen dat op deze manier de leefbaarheid en hun woongenot drastisch zal dalen.