• Wethouder Gerrit Boonzaaijer

    Archief BDUmedia

Optie voor appartementen boven bieb weer op tafel

DRIEBERGEN De bouw van appartementen boven de bibliotheek komt een stap dichterbij. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is er een oplossing gevonden voor de parkeerproblemen die werden voorzien. Omwonenden wezen eerder op het gebrek aan parkeerplaatsen langs de Buzziburglaan. Ze vreesden dat de problemen door de bouw van zes nieuwe appartementen alleen maar groter zouden worden.

Michiel Schaaij

Afgesproken is nu dat de medewerkers van het accountantskantoor Van Asselt, dat ook in het gebouw is gevestigd, hun auto's elders gaan parkeren. Wethouder Boonzaaijer liet woensdag weten dat een acceptabele oplossing te vinden. Maar in een toelichting geeft hij toe, dat niet alle buurtbewoners met de nu gekozen oplossing tevreden gesteld konden worden.

PRIVACY Tegenstanders van de nieuwbouw vinden verder, dat de geplande verdieping bovenop de bibliotheek het straatbeeld verslechtert. Bovendien zien sommige buren hun uitzicht verdwijnen en vrezen ze voor de aantasting van de privacy in en rond hun woning. De ontevreden bewoners krijgen later dit jaar opnieuw de kans om in de gemeenteraad hun bezwaren voor het voetlicht te brengen.

VOORGESPIEGELD De Heuvelrugpolitiek tikte projectontwikkelaar Izaäk van Ekeren en wethouder Boonzaaijer vorig jaar op de vingers. Zij zouden de gemeenteraad ten onrechte hebben voorgespiegeld, dat er onder buurtbewoners geen verzet was tegen het plan voor appartementen boven de bibliotheek. Een politieke meerderheid dwong Boonzaaijer om het voorstel terug te nemen en opnieuw met omwonenden te bespreken.

BEHOEFTE Of de uitglijder van Boonzaaijer in de politiek tot oud zeer heeft geleid, moet nog blijken. De komende tijd ligt het woningbouwproject boven het voormalige postkantoor opnieuw in de gemeenteraad op tafel. De wethouder zegt nog steeds achter het plan van ontwikkelaar Van Ekeren te staan. Volgens hem zijn de nieuwe appartementen met name geschikt voor senioren en voorzien ze daarom in de plaatselijke woonbehoefte.