• Marc Satijn

Oproep aan provincie: 'geef geen groen licht voor spoortunnel'

MAARSBERGEN Een aantal inwoners, belangenorganisaties en landgoederen doet een ultiem beroep op Provinciale Staten, om op dit moment geen groen licht te geven voor de spoorwegonderdoorgang. Maandagavond neemt de provinciale politiek een definitief besluit over de aanleg, die ruim 18 miljoen euro meer gaat kosten dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Michiel Schaaij

ONDEUGDELIJK Maarsbergen dreigt het slachtoffer te worden van een ondeugdelijke kostenraming, vrezen de briefschrijvers. Om het tij op het laatste moment te keren, hebben de bewoners van de Engweg de handen ineen geslagen met de burgerinitiatieven Groen voor Groen en Heuvelrug in Goede Banen en met de vier betrokken landgoederen.

BESCHULDIGD Vanuit Maarsbergen is er eerder al voor gewaarschuwd, dat de kostenraming grote tekortkomingen kende. In de brief wordt de vorige gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) ervan beschuldigd, willens en wetens voorziene kosten niet opgevoerd te hebben. ,,Een eerlijke vergelijking tussen de varianten is daardoor niet echt mogelijk geweest", zegt Dick Schumer van Heuvelrug in Goede Banen in een toelichting.

FIJNSTOF Volgens de indringende oproep aan Provinciale Staten heeft de gekozen tunnelvariant te veel negatieve consequenties. De toename van asfalt, geluid, fijnstof en licht zou zorgen voor aantasting van het bos- en recreatiegebied en de historische kenmerken van de landgoederen Kombos, Anderstein, Maarsbergen en Huis te Maarn.

ALTERNATIEVEN De brief aan Provinciale Staten wijst erop, dat het ,,nog niet helemaal te laat is". De bezwaarmakers adviseren de provincie om opnieuw naar alternatieven te kijken. Dan gaat het met name om het Dorpsplan en de zogenoemde BosBeek-variant, die eerder zijn afgevallen op basis van de onjuiste kostenraming van de nu gekozen onderdoorgang.

MOED De argumenten van leefbaarheid, natuur, cultuurhistorie en veiligheid pleiten voor het Dorpsplan, vinden de schrijvers. Ze hopen dat de provinciale politiek de moed toont om terug te komen op de eerdere keuze. Volgens hen draagt het Dorpsplan bij aan het levensgeluk en de sociale cohesie van de inwoners van Maarsbergen.