• Piroschka van de Wouw

Oplossing voor Zonheuvel, renovatie binnen handbereik

DRIEBERGEN De controverse rond de renovatie van christelijke basisschool De Zonheuvel lijkt opgelost. In december weigerde de gemeenteraad nog om opnieuw meer geld voor de broodnodige verbouwing beschikbaar te stellen. Een lening van 3,5 ton door de BNG Bank brengt nu uitkomst. Tenzij de Heuvelrugpolitiek dwars gaat liggen, wil de gemeente daarvoor een garantstelling afgeven.

Michiel Schaaij

PLEIDOOI Vorig najaar kwamen leerkrachten, ouders en kinderen massaal naar de raadzaal om hun pleidooi voor renovatie kracht bij te zetten. Maar het financiële gat tussen de offerte van de aannemer en het budget van de gemeente bleek niet te overbruggen. Eerder was een volledig nieuwbouwplan inclusief woningbouw op het schoolterrein al afgeschoten.

SUBSIDIE Volgens onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) is het oorspronkelijke renovatieplan van de school geoptimaliseerd. Mede dankzij een subsidie voor aardgasvrije scholen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, kan de aflossing van de lening worden terugverdiend door een besparing op de jaarlijkse exploitatielasten.

ENERGIEVERBRUIK De vernieuwde Zonheuvelschool heeft straks een flink lager energieverbruik en lagere onderhoudskosten. ,,Dankzij deze oplossing kan de renovatie toch doorgaan", aldus Broekhuis. Volgens de wethouder kunnen de leerlingen misschien al in de meivakantie verkassen naar hun tijdelijke huisvesting aan het Jagerspad.

TELEVISIE Renovatie van het schoolgebouw aan het Burgemeesterpark is geen overbodige luxe. Niet goed functionerende toiletten, een lekkend dak en gaten in het plafond zijn leerlingen, leerkrachten en ouders al jaren een doorn in het oog. In november konden mochten actievoerende scholieren hun hart nog luchten in het SBS6 tv-programma Hart van Nederland.

WONINGBOUW Na twaalf jaar plannen maken lijkt de opknapbeurt nu eindelijk binnen handbereik. Overigens zegt Broekhuis het nog steeds jammer te vinden, dat haar plan voor een volledig nieuwe school gecombineerd met woningbouw niet haalbaar bleek. Ze hoopt dat zo'n oplossing elders in Utrechtse Heuvelrug wel gerealiseerd kan worden.