• Hugo Prakke

Opinie: 'Pak de schandvlekken aan!'

In 2010 kwam ik in de gemeenteraad en mijn eerste bericht in De Kaap ging over het Knaus-pand in Leersum. 'Geen autoboulevard' was toen de kop omdat een autoverkoper uit Elst deze locatie had gekocht. We zijn nu 7 jaar (!) later en het is geen autobedrijf geworden, maar wel een schandvlek. En niet alleen in Leersum (Knaus, Donderberg en Vogelesang), maar ook in Doorn (oude Kraan-terrein), Driebergen (hoek Loolaan) en Maarn (Buntplein) zijn hiervan vele voorbeelden. In gesprekken met veel inwoners en ondernemers word ik telkens gewezen op de verpauperende panden en braakliggende terreinen. Het is hen terecht een doorn in het oog. Inwoners en ondernemers willen een uitstraling die past bij de Stichtse Lustwarande. Inwoners en ondernemers willen trots zijn op hun dorp.

Vaak heb ik aandacht gevraagd voor deze schandvlekken. In 2016 is bijvoorbeeld de motie 'Alles uit de kast' in de gemeenteraad aangenomen. Een motie die alle betrokkenen aanspoort om aan de schandvlekken een eind te maken. Helaas tot op heden met weinig resultaat. Het is ook niet eenvoudig om aan alle schandvlekken direct een eind te maken. Vaak zijn die locaties niet in bezit van de gemeente en ben je afhankelijk van projectontwikkelaars en particuliere eigenaren. Maar zij hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En de gemeente moet optreden. 'Niets doen is geen optie' in mijn ogen.

We hebben deze locaties ook hard nodig om meer woningen in de komende jaren te kunnen bouwen. Onze gemeente vergrijst. Een grote meerderheid 50-plussers. Wat betekent dat voor voorzieningen als sportverenigingen, scholen en winkels? Woningbouw, ook op de locaties van de schandvlekken, is het antwoord om juist de starters en jonge gezinnen aan onze dorpen te binden.

We moeten in de komende jaar echt meer en sneller bouwen. 3000 woningen meer in 2040 is niet ambitieus genoeg, en we zitten nu jaarlijks al onder het beoogde aantal nieuwe woningen. Diverse bouwprojecten komen nu langzaam van de grond. Maar het gaat niet snel genoeg. We moeten meer lef tonen. Sneller inbreiden, Tiny Houses, de hoogte in en meer kavelsplitsing. Het huidige woonaanbod sluit niet aan op de veranderende woonbehoeften van startende gezinnen en alleenstaanden (jong en oud). Ook hier geldt het motto: Alles uit de kast! De financiële ruimte (bij gemeente en ontwikkelaars) is er. Daarom pleit ik voor een stimuleringsfonds voor versnelling in de woningbouw van betaalbare woningen en doorstroming.

We zijn hard op weg naar de mooiste gemeente van Nederland. Maar we moeten echt alles uit de kast halen om de schandvlekken weg te werken en meer woningen te bouwen. Ik ben blij verrast door het recente bericht in De Kaap over de intentieverklaring voor de aanpak van het Kraan-terrein in Doorn. Eindelijk beweging waarop ik wil doorpakken! Het is toch mooi wanneer het artikel in 2018 in De Kaap de kop heeft: 'Woningbouw op terrein voormalige Knaus-pand'.

Hugo Prakke

D66