• Wethouder Hans Nijhof

    Sebastiaan Bode

Opheffing cultuurraad 'jammer, maar begrijpelijk'

HEUVELRUG ,,Het was voor ons ook verrassend. We hebben gesprekken gevoerd en ik vind het jammer, maar begrijpelijk", stelt cultuurwethouder Hans Nijhof (GroenLinks/PvdA) naar aanleiding van vragen van D66'er Dorien Schults omtrent de plotselinge opheffing van de Cultuurraad. Op 4 december kondigden de cultuurraadleden in een kritische brief aan op 1 januari af te treden.

,,De cultuurraad was betrokken bij het tot stand komen van de cultuurnota en zou - naar wij dachten - ook betrokken zijn bij de uitvoering ervan", stelt Schults in de raadsvergadering van 17 december. Nijhof stelt dat de cultuurraad inderdaad mede is opgericht om de cultuurnota uit te voeren. ,,Tien jaar geleden - bij het herindeling van de gemeente - werd de cultuurraad opgericht. In die tussentijd zijn ze er in geslaagd om het cultuurbeleid te harmoniseren. Maar we zijn tien jaar verder en hebben onszelf de vraag gesteld of dit nog hét instrument was wat we nodig hadden om het cultureel veld te versterken. Wij concludeerden van niet", aldus de wethouder.

Of er in de toekomst nog een dergelijke raad komt sluit de wethouder uit. ,,We hebben veel cultuurnetwerken waaruit veel nieuwe ideeën komen. Geniet gewoon van de initiatieven die er nu zijn."