• Dorpsjournalist.nl

'Ontwijkende antwoorden een slag in gezicht van mariniers'

DOORN GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks is ontevreden over de ontwijkende antwoorden op haar kritische Kamervragen over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen, die staatssecretaris Visser van Defensie donderdagavond naar de Kamer stuurde.

Diks noemt het teleurstellend dat veel cruciale vragen onbeantwoord blijven en het kazerneproject uit dreigt te lopen op een fiasco. „De beantwoording is een slag in het gezicht van de mariniers die op een serieuze reactie van de staatssecretaris hadden gehoopt. Het plan van oud-minister Hillen om de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen, dreigt honderden miljoenen meer te gaan kosten dan begroot. Bovendien is uit de antwoorden van de staatssecretaris niet af te leiden dat er in Vlissingen een marinierskazerne zal komen die in de praktijk fit for purpose zal zijn. Dat was nu juist de reden voor de hele operatie," stelt Diks.

GroenLinks had gevraagd om alternatieve scenario's door te laten rekenen, maar de staatssecretaris gaat hier niet op in. „Ik moet helaas constateren dat mijn vragen over de alternatieve opties, zoals renovatie van de marinierskazerne in Doorn of nieuwbouw van een ander multidisciplinair complex in Vlissingen, niet beantwoord zijn. Zolang de Kamer geen eerlijk beeld wordt gegeven van serieuze alternatieven en de dreiging van enorme kostenoverschrijdingen, totale leegloop bij het korps mariniers en een onvolwaardige kazerne in Vlissingen niet zijn weggenomen, keert GroenLinks zich tegen deze onzalige verhuizingsplannen," aldus Diks.