• Caspar Huurdeman Baarn

Onttrekkingsverbod grondwater opnieuw verlengd

HEUVELRUG Het onttrekkingsverbod voor grondwater in het gebied Waterschap Vallei en Veluwe is verlengd tot en met 15 januari 2019. Na de droge en warme zomer valt er ook in de herfst te weinig regen om het tekort aan te kunnen vullen.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: ,,Een unieke situatie en we begrijpen dat het verlengen van het onttrekkingsverbod kan leiden tot overlast. We spannen ons maximaal in om problemen te voorkomen. Tegelijkertijd hebben we niet overal een oplossing voor. We moeten ook leren omgaan met de verandering van het klimaat." Vanuit de landbouw is minder vraag naar water omdat het geen groeiseizoen meer is. Er zijn ook anderen die water onttrekken. Het gaat hierbij met name om bedrijven. Als zij wel weer gaan onttrekken, kan het watersysteem en de natuur zich niet herstellen na de lange periode van droogte. 

DROOGTE De komende weken wordt niet veel neerslag verwacht, op korte termijn herstellen de grondwaterstanden zich niet. De hoger gelegen beken zijn nog steeds vrijwel droog. Een verdere verlaging van de waterstanden is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, natuur en de grondwaterstand. Pas als de grondwaterstand normaliseert, gaat het watersysteem weer normaal functioneren. We hopen het onttrekkingsverbod zo snel mogelijk op te heffen. Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Waterschap Vallei en Veluwe blijft de situatie in de gaten houden.