• Marc Satijn

Ontruiming niet zonder slag of stoot

LEERSUM Vier maanden voor de ontruiming van Camping Wildzicht aan de Gooyerdijk in Leersum heerst er nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van het perceel. Een wens van eigenaar Bert van Doorn om nadien een Bed and Breakfast te beginnen, is volgens de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet mogelijk, een voorstel dat volgens Van Doorn eerder mondeling door de gemeente was toegezegd. De gemeentebestuur houdt echter vast aan een alternatief: een kleinschalige camping voor maximaal vijftien mobiele caravans.

Marc Satijn

 

Op dit moment wordt de camping gebruikt als tijdelijke woon- en verblijflocatie, dienend als onofficiële opvanglocatie voor ex-verslaafden en daklozen. Mede door de vervallen uitstraling en achterstallig onderhoud is de camping een doorn in het oog voor de gemeente, die dan ook maar wat graag van de locatie af wil met een ontruiming op 15 juni aanstaande tot gevolg. Vorig jaar kwam Wildzicht al in het nieuws, omdat de ontruiming toen al zou plaatsvinden. 

 

ONTRUIMING Van Doorn voert gesprekken met de gemeente om de toekomst van de ongeveer vijftien bewoners veilig te stellen, iets waar hij en de bewoners nog weinig vertrouwen in hebben. Mede door  -volgens Van Doorn- gedane mondelinge toezeggingen, waar het college nu op terug komt. Zo zou er volgens hem een toezegging zijn gedaan dat de bewoners -wanneer zij een traject opstarten met hulpverleners- mogen blijven wonen op Wildzicht totdat er een passende (woon)oplossing is gevonden. Onjuist volgens de gemeente.

ABSTRACT ,,Van Doorn is dus niet gezegd dat de huidige bewoners op de camping kunnen blijven wonen en er zijn met hem geen afspraken gemaakt hieromtrent." Wel erkent de gemeente dat er is gesproken met de eigenaar en dat hij de wens uitsprak om de crisisopvang te continueren. ,,Omdat deze toekomstplannen vrij abstract werden gepresenteerd, is hem de gelegenheid geboden zijn gedachten en wensen te preciseren en op tekening te zetten", stelt de gemeente in een brief.

 

HANDHAVING Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) en burgemeester Frits Naafs hebben echter volgens de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangegeven dat de huidige situatie onwenselijk is en dat de handhavingstrajecten zoals nu zijn ingezet, gewoon worden voortgezet.

 

MACHETE Onlangs verklaarde bewoner Piet tegenover weekblad Nieuwe Revu dat de ontruiming niet zonder slag of stoot zal gaan. In het bijzijn van de verslaggever toonde hij een machete en stelde hij dat er 'koppen gaan rollen' als hij van het terrein weg moet. ,,Er is voor mij hierna nog maar één plek en dat is de gevangenis." Burgemeester Frits Naafs zegt niet op de hoogte te zijn van het artikel in Nieuwe Revu en wil dan ook nog niet reageren op het bericht. Ook weet hij niet of dit artikel verdere consequenties heeft voor de manier van ontruimen.