• Willy Sturkenboom, Marjolein Sterkenburg en Grieteke Visser met het schilderij

    OC De Vijver

Ontmoetingscentrum wint prijs

DRIEBERGEN Ontmoetingscentrum De Vijver heeft in Amsterdam een prijs gewonnen tijdens het BestCare4dem-congres. In het bekende De La Mar Theater ontvingen medewerkers de prijs voor een kunstwerk dat door bezoekers van het ontmoetingscentrum is gemaakt. Bijzonder is dat op het schilderij een bekende Driebergse plek staat afgebeeld.

Danny van der Linden

Het congres dat in Amsterdam plaatsvond had als thema het delen van kennis over effectieve ondersteuning in de wijk bij dementie. ,,Dat sluit heel goed aan bij onze werkzaamheden", vertelt Grieteke Visser namens De Vijver. ,,Wij zijn als onderdeel van ouderenorganisatie De Brug actief in Driebergen om mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers een plek te geven om elkaar te ontmoeten."

Volgens Visser was het congres van BestCare4dem dit jaar extra feestelijk vanwege het feit dat de ontmoetingscentra in Nederland dit jaar vijfentwintig jaar bestaan.

,,Dat zijn er inmiddels honderdvijftig door het hele land. Het is een Nederlandse uitvinding. Inmiddels is dit concept ook gelanceerd in landen als Italië, Polen en Engeland", aldus Visser.

SCHILDERIJ Kers op de taart voor de Driebergse delegatie op het congres was het in ontvangst nemen van de eerste prijs voor het ingezonden schilderij. ,,Daar zijn we als organisatie trots op", vertelt Visser. ,,Onze vrijwilligster Marjolein Sterkenburg heeft met vijftien bezoekers de realisatie van dit kunstproject op zich genomen. Alle bezoekers schilderden een deel van het schilderij. Uiteindelijk werd dit samengevoegd tot een mooi geheel."

Volgens Visser is het vooral bijzonder dat iedere bezoeker een aandeel heeft gehad in de totstandkoming van het kunstwerk. ,,Het is heel leuk voor alle bezoekers. Zij hebben samen iets gemaakt dat met deze prijs door anderen gewaardeerd wordt. En natuurlijk zijn we blij met een vrijwilligster als Marjolein. Zij heeft het meeste werk verzet."

Op het schilderij staat de Oranjevijver afgebeeld. ,,Dat deze vijver onlangs zo mooi is opgeknapt is toeval", weet Grieteke Visser. ,,Wel hebben we Dinus Grotenhuis, initiatiefnemer van de opknapbeurt, een foto van het kunstwerk aangeboden." Overigens wordt de geldprijs, die met de overwinning gepaard gaat, goed besteed: ,,Met dat bedrag kunnen we weer leuke materialen kopen voor onze bezoekers."

DE VIJVER Ontmoetingscentrum De Vijver is onderdeel van ISZ De Brug. Thuiswonende mensen met beginnende dementie kunnen er terecht voor de dagbesteding. ,,Wij hebben momenteel drie groepen van tien tot twaalf personen die we begeleiden", zegt Grieteke Visser. ,,Hierbij is ook aandacht voor de mantelzorgers."

Sinds kort heeft De Vijver ook een groep voor mensen met de ziekte van Parkinson. Er is op alle groepen nog steeds plek voor bezoekers en vrijwilligers. Het ontmoetingscentrum is vijf dagen per week geopend, van maandag tot en met vrijdag. Mensen die interesse hebben in de activiteiten van ontmoetingscentrum De Vijver kunnen contact opnemen via ocdevijver@iszdebrug.nl of bellen naar 0343-555407 of 0343-555459.