• Marc Satijn

Onrust over toekomst Welnúh

HEUVELRUG ,,Met de bezuinigingsopdracht van 90.000 euro in 2016 en 50.000 euro in 2017 kan de huidige organisatiestructuur niet worden gewaarborgd", meldde zorgwethouder Hans Nijhof afgelopen donderdagavond tijdens de raadsvergadering. De toekomst van welzijnsstichting Welnúh is onzeker en dat brengt de nodige onrust met zich mee onder de vrijwilligers.

Met een informatiebrief naar de vrijwilligers hoopt de stichting een deel van de onrust weg te nemen. ,,Er ligt er een bezuinigingsopdracht, wij zijn stapsgewijs activiteiten aan het overdragen en ik ben aangesteld als ad interim directeur, omdat directeur Sjaak Blenk op dit moment niet actief is", stelt interim-directeur Petra van der Horst.

OVERDRACHT Met het overdragen van activiteiten doelt Van der Horst op zaken die volgens de gemeente en Welnúh 'op eigen kracht door inwoners gerealiseerd kunnen worden'. ,,De gemeente heeft aangegeven dat wij ons moeten richten op twee kerntaken: het zorgen dat er nieuwe initiatieven op gang worden gebracht die zoveel mogelijk door inwoners worden uitgevoerd en het uitvoeren van het jongerenwerk", aldus Van der Horst in de brief, die aangeeft dat andere zaken zullen worden overdragen aan andere organisaties of worden verzelfstandigd, en dat Welnúh zal moeten functioneren als sociaal makelaar.

Op dit moment zijn enkele taken reeds overgedragen en zal er in de toekomst van meer zaken afstand worden gedaan. Zo zijn de activiteiten in buurthuis De Vijver reeds ondergebracht bij De Brug en zal ook Tafeltje-dek-je in Maarn door dezelfde organisatie worden overgenomen. Daarnaast wordt er nog gezocht naar oplossingen voor onder andere de Belbus, de EvenementenXpress en de 'Dissen'.

KOSTEN Ondanks de bezuinigingen lopen de kosten voor Welnúh hoog op. Zo loopt er op dit moment een rechtszaak tegen oud-directeur Sjaak Blenk en brengt de inzet van een ad interim-directeur ook de nodige kosten met zich mee. ,,Het stopzetten van activiteiten heeft helaas ook personele gevolgen (ontslag)", aldus de brief.

HUISVESTING Het CDA maakte zich tijdens de raadsvergadering zorgen over de huisvesting van Welnúh in de Doornse Kampwegkerk. Volgens wethouder Nijhof is dit wel een 'dingetje'. ,,Ons uitgangspunt is dat de functie belangrijker is dan de stenen", aldus Nijhof, die wel meegeeft dat er langjarige contracten ter grondslag liggen met verhuurder Heuvelrug Wonen.

Zeker is dat het behoud van Welnúh in de huidige vorm onhoudbaar is. Voor de medewerkers en vrijwilligers zal de komende tijd dan ook onzeker verlopen.