• Archief BDUmedia

Onderzoek woningbouw kazerne gaat gewoon door

HEUVELRUG De brief die de Staatssecretaris van Defensie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is voor wethouder Rob Jorg (VVD) geen aanleiding om de planvorming voor het mariniersterrein in Doorn stil te leggen. In de brief maakt bewindsvrouw Barbara Visser (eveneens VVD) pas op de plaats met de verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen.

Michiel Schaaij

,,Het blijft een spannende tijd voor de mariniersgezinnen, maar ook voor onze woningzoekenden", zegt Jorg. Als de mariniers hun hielen lichten, wil de gemeente een woonwijk ontwikkelen op het terrein tussen de Woestduinlaan en de Arnhemse Bovenweg. Volgens de wethouder gaat de planvorming voor die woningbouw gewoon door.

GEEN HAAST De gemeente en omwonenden konden het afgelopen voorjaar niet eens worden over het aantal woningen op het terrein en over de ontsluiting voor het verkeer. Daarom werd besloten extra onderzoek te doen en de participatie door inwoners voort te zetten. ,,We gaan dus gewoon door, maar het heeft geen bloedhaast. Als de mariniers weggaan, is het op zijn vroegst over vier jaar", aldus de wethouder.

AFBLAZEN Hoe hoog de kosten van de extra onderzoeken en de verlenging van de participatie zijn, kon Jorg niet zeggen. Overigens betekent het afblazen van de verhuizing naar Vlissingen volgens hem niet, dat de kazerne in Doorn open blijft. Volgens Jorg zijn er in de omgeving meerdere leegstaande kazernes en terreinen die geschikt zouden zijn om de Doornse mariniers te huisvesten.