• Onderzoek moet uitwijzen of warmtewinning bij de waterzuivering langs de Rijsenburgselaan haalbaar is.

    Dorpsjournalist.nl

Onderzoek naar haalbaarheid van warmtenet

DRIEBERGEN Een aantal huizen in de woonwijken nabij de Rijsenburgselaan krijgt in de toekomst mogelijk warmte uit rioolwater. De gemeente wil samen met het waterschap en woningcorporatie Heuvelrug Wonen werk maken van thermische warmtewinning in de Driebergse waterzuiveringsinstallatie. Onderzoek moet uitwijzen hoeveel woningen op het warmtenet aangesloten kunnen worden.

Michiel Schaaij

SPEERPUNT De haalbaarheidsstudie die de gemeente, het waterschap en de woningcorporatie samen uitvoeren, richt zich ook op de technische mogelijkheden en de kosten die met de warmtewinning zijn gemoeid. Volgens wethouder Rob Jorg (VVD) stelt de gemeente geld beschikbaar voor het onderzoek. Wel is het potje voor duurzaamheid door de financiële tekorten teruggebracht van zes naar vier ton per jaar.

VINGEROEFENING De twee partners in het onderzoek hebben allebei belang bij de eventuele warmtewinning. Heuvelrug Wonen heeft met De Groene Tuinen de eerste gasvrije woonwijk van Utrechtse Heuvelrug gerealiseerd. Volgens directeur-bestuurder Jos Sleyfer was dat een goede vingeroefening in duurzaamheid. Zijn corporatie heeft plannen gemaakt om voor 2050 alle 3500 huurwoningen te verduurzamen.

WINDMOLENS Sleyfer vindt warmtewinning op de Driebergse waterzuivering een goed idee. ,,Deze gemeente zal niet staan te juichen als wij windmolens gaan neerzetten", vermoedt hij. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft windenergie echter nog niet afgeschreven en onderzoekt of er bij zijn rioolzuiveringsinstallaties ook windmolens geplaatst kunnen worden. ,,Ik denk dat we er zonder wind niet gaan komen", zegt hoogheemraad Els Otterman.

RIOOLWATER De biologische zuiveringsinstallatie in Driebergen stamt uit 1996. Het binnenkomende rioolwater stroomt na reiniging naar het oppervlaktewater van de Langbroekerwetering en de Kromme Rijn. De technische studie naar de mogelijkheden om thermische energie op te wekken, is naar verwachting rond de zomer afgerond.