• Nieke Eigenhuis voor het lokaal waar ze zelf zitting heeft in het debat

    John Beringen

'Debatteren is leerzaam en nuttig'

DOORN De hal van het Revius Lyceum was afgelopen weekend versierd met verschillende vlaggen. Het had alles te maken met het de activiteiten van de 'Revius debating society', een groep leerlingen die in het Engels debatteert over internationale politieke en maatschappelijke kwesties.

John Beringen

Het debat is exact zo opgezet en ingedeeld zoals dat in de internationale politiek gebeurt, volgens het 'Model United Nations' (kortweg: MUN). Nienke Eigenhuis, die verantwoordelijk is voor de P.R. vertelt er meer over.
De eerste vraag die rijst, is of het debat een verlengstuk vormt van de vakken Staatsinrichting of Maatschappijleer. Eigenhuis: ,,Dat is niet helemaal juist geformuleerd. Debating is twee jaar geleden opgezet als een profielwerkstuk. Inmiddels is dit op scholen, zowel binnen als buiten Europa, ingeburgerd."

ACHTERGROND Op de website worden de achtergronden van Debating als volgt samengevat: ,,Debat is er in verschillende vormen. Bij veel toernooien draait het om het Plenaire Debat, de General Assembly. Hierbij worden resoluties behandeld die oplossingen voorstellen voor een bepaald probleem. Dat zijn altijd maatschappelijke en politieke kwesties die vandaag de dag van belang zijn. Deze debatvorm wordt ook bedreven door internationale politiek. De Model United Nations (MUN), Model Europees Parlement (MEP) en European Youth Parliament (EYP) bootsen deze vergaderingen na. Andere debattoernooien hanteren een vrijere en informelere vorm, maar uiteindelijk gaat het allemaal om hetzelfde. Een debater moet zijn of haar mening kunnen verwoorden en beargumenteren, maar zich ook kunnen verplaatsen in de overtuiging van een ander. Debat gaat om het aanvallen van elkaars standpunten met slimme argumenten, en vervolgens kritiek op eigen ideeën weerleggen. Dat gebeurt in de vorm van speeches, kritische vragen en één-op-één discussies."

Eigenhuis hierover: ,,Om zo'n debat te organiseren, ben je wel het hele jaar druk. De leerlingen die hieraan meedoen zijn afkomstig uit de hogere klassen van de school. Maar ook brugklassers dragen hun steentje bij want die brengen de briefjes rond tijdens het debat. En deze keer hebben we ook een paar leerlingen uit Zwitserland en Duitsland die zijn aangeschoven."

ACTUEEL De onderwerpen van het debat moeten aansluiten op actuele zaken die het wereldbeeld bepalen. Dit keer gaat het over veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Eigenhuis neemt zelf deel aan het debat dat handelt over Sudan en Noord Korea alwaar over verschillende resoluties wordt gestemd. In totaal zijn er vijf commissies aan het werk.

Eigenhuis laat weten dat debating zich weliswaar richt op actuele en veelal aangrijpende zaken die we dagelijks op de televisie kunnen waarnemen, maar dat het ook zorgt voor een stuk nuttige bagage. ,,Het heeft niet alleen tot doel dat je je ontwikkelt tot een sterke debater, maar je leert ook hoe je jezelf kunt presenteren en het bevordert je spreekvaardigheid. Als je op je cv kunt laten zien dat je hierin actief bent geweest, vergroot dit later de kans op toelating bij studies of banen. Alles bij elkaar is het behoorlijk hard werken, maar het is ook op een bepaalde manier gezellig."

Hierop laat ze op verontschuldigende toon weten dat ze weer terug moet naar haar eigen commissie.