• Koen Suyk

Aantal spijbelaars neemt weer toe

HEUVELRUG In het Heuvelrugse basisonderwijs neemt het schoolverzuim in de dagen vlak vóór de vakantie weer toe. Vorig schooljaar namen meer dan drie keer zoveel leerlingen eerder vrijaf dan toegestaan. Onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) zegt dat de gemeente extra gaat controleren. Dat is ook voorafgaand aan de huidige krokusvakantie gebeurd, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

Michiel Schaaij

STRENGER Een paar dagen eerder en vóór de drukte uit op vakantie gaan, is voor ouders verleidelijk. Maar wie zijn kinderen buiten de reguliere vakanties zonder toestemming van school houdt, maakt zich schuldig aan luxeverzuim. Als de school vermoedt dat daar sprake van is, wordt melding gemaakt bij de de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ouders riskeren dan een boete. 

STIJGING Vanwege de stijgende trend gaan de Heuvelrugse leerplichtambtenaren weer strenger controleren op spijbelende kinderen. ,,De stijging is wel iets om in de gaten te houden", zegt wethouder Broekhuis. Uit het primair onderwijs kwamen vorig schooljaar 21 van dergelijke meldingen. Dat is evenveel als in het schooljaar 2015-2016, maar minder dan in de jaren daarna.